Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 351
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu derste en küçük kareler tekniği kullanılarak doğrusal regresyon ve hipotez testi uygulamaları yapılmaktadır. Belirli varsayımlar altında ekonometrik bir model kurma ve varsayımların geçersiz olması durumunda ise uygulanabilecek çözüm teknikleri öğretilmektedir.  Ekonometrik uygulamalar gerçek veri setleri kullanılarak  genellikle iktisat teorileri için yapılmaktadır. Uygulamaların uygun bir ekonometrik paket program ile bilgisayar laboratuvarında yapılması teşvik edilmektedir.

Dersin İçeriği: 

Iktisat teorilerini test edebilmek ve ekonomide yapılan ampirik çalışmaları anlayabilmek için ekonometri bilgisi gereklidir. Bu ders ekonominin farklı alanlarındaki örnekleri kullanarak ampirik çalışmanın nasıl yapılacağını öğretir. Ayrıca farklı türdeki ekonomik veriler, bunların nasıl elde edileceği ve nasıl kullanılacağı üzerine odaklanır. Regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi, basit ve genel klasik regresyon modeli, hipotez testleri, model kurma sorunları, ardışık bağımlılık, çoklu varyans, çoklu doğrusallık işlenecek konular arasındadır. Ampirik çalışmayı yapabilmek için bu derste ekonometri paket programları kullanılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğrenim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Ekonometrinin anlamını ve faydalarını kavramak.

1,2,3,4

1,2,3

A, C

Basit ve çoklu regresyon tekniklerini öğrenme. İktisadi teorilerin test edilmesi için gerekli teknikleri kullanma yeteneğini kazanmak.

1,2,3,4

1,2,3

A, C

İstatiksel verilerdn ekonometrik sonuçları elde etme, bunların geçerliliğini sorgulama becerisi kazanmak.

1,2,3,4

1,2,3

A, C

İktisat ve ekonometri arasındaki ilişkiyi anlama, ekonometrinin iktisata katkısını değerlendirme becerisini edinmek.

1,2,3,4

1,2,3

A, C

Ekonometrik uygulamalarda karşılaşılan problemlerı tespit etme, problemleri uygun tekniklerle çözme yeteneğini kazanmak.

1,2,3,4

1,2,3

A, C

Ekonometrik uygulamalar için gerekli uygun bir bilgisayar paket programını kullanma becerisini elde etmek.

1,2,3,4

1,2,3

A, C

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanıtımı

Gujarati 2009 Introduction

2

Temel istatistik ve matematiksel yöntemlerin gözden geçirilmesi

Gujarati 2009 Appendix

3

İktisadi ve ekonometrik modelller arasındaki farkların tanıtılması

Gujarati 2009 Bölüm 1,2

4

Basit regresyon ve gerekli varsayımların belirtilmesi

Gujarati 2009 Bölüm 3

5

Basit regresyon kullanılarak tahmin edicilerin özelliklerinin incelenmesi

Gujarati 2009 Bölüm 3,4

6

Ara Sınav

 

7

Çoklu regresyon ve model kurmaya giriş

Gujarati 2009 Bölüm 4,5

8

Çoklu hipotez test uygulamaları

Gujarati 2009 Bölüm 7

9

Parametre istikrar testi uygulamaları

Gujarati 2009 Bölüm 8

10

Regressyonda kukla degişken uygulamaları

Gujarati 2009 Bölüm 8

11

Çoklu baglantı sorunun irdelenmesi

Gujarati 2009 Bölüm 10

12

Değişen varyans sorunun incelenmesi

Gujarati 2009 Bölüm 11

13

Ardışık bağımlılık sorunun incelenmesi

Gujarati 2009 Bölüm 12

14

Final sınavına hazırlık çalışması

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

Gujarati, N. D., and  Porter, D. C., (2009), Basic Econometrics, (5th  edn.), McGraw-Hill, New York.

Diğer Kaynaklar

Verbeek, M. (2008), A Guide to Modern Econometrics, (3rd  edn.), John Wiley and Sons, Chicester.

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ekonometri okuma parçaları ve ekonometrik paket program kullanma kılavuzları

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)

0

0

Ödevler

1

40

 

Toplam

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl İçinin Başarıya Oranı

 

50

 

Toplam

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.    X      
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.      X    
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.   X      
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.        X  
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.           
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.     X      
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.       X  
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

3

45

Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

20

20

Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)

0

0

0

Ödev

1

15

15

Final

1

30

30

Toplam İş Yükü

 

 

170

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7

3