Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
STAT 411
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, öğrencilere istatistiksel analizin ileri uygulamalarını gerçekleştirme becerisi kazandırmaktır. Çıkarımsal istatistikler, Hipotez Testleri incelemesi, Bir ve iki örneklem testleri, Çoklu Regresyon ve Korelasyonlar, Ki-kare normallik ve homojenlik testleri, İki Yönlü Varyans Analizi, Post-hoc ANOVA Testleri, Örnekleme de bu derste yer almaktadır.

Dersin İçeriği: 
Hipotez Testleri, Bir ve iki örneklem testleri, Çoklu Regresyon ve Korelasyonlar, Ki-kare normallik ve homojenlik testleri, İki Yönlü Varyans Analizi, Post-hoc ANOVA Testleri, Örnekleme
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Sonuçları

Program Öğrenme Sonuçları

Öğretim Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

Çıkarımsal istatistiğin temel kavramlarını açıklamak

1,2

1,2,3

A

Hipotez testlerini öğrenme, bir ve iki örneklemli testler yapmak

2

1,2,3

A

Çoklu regresyon ve korelasyonları analiz etmek

1,4

1,2,3

A

Ki-kare normallik ve homojenlik testlerinin hesaplamasını yapmak

3,5,6

1,2,3

A

Varyans analizi kavramını açıklamak , post-hoc Anova testleri yapmak

7,8

1,2,3

A

Normal dağılım ve standart normal dağılım ile ilgili problemleri çözmek

3,5,6

1,2,3

A

Örnekleme tekniklerini açıklamak

3,5,6

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Haftalık

Konular

Çalışma Materyalleri

1

Olasılık dağılımları incelemesi

İstatistiğin temel kavramları

2

Merkezi Limit teoremi, güven aralıkları incelemesi

Veri Toplama

3

Hipotez testi için ek konular

Veri İşleme

4

Korelasyon ve regresyon analizi, bilgisayar uygulamaları

Varyans analizi

5

Tek yönlü, iki yönlü varyans analizi

Varyans analizi

6

ANOVA, bilgisayar uygulaması için post-hoc testleri

Varyans analizi

7

Anova tablosunun değerlendirilmesi ve testler

Varyans analizi

8

Ara Sınav

 

9

Kontenjans Tablolarını Kullanan Testler

 Chi-Kare Dağılımı

10

Parametrik olmayan İstatistikler, bilgisayar uygulamaları

 İstatistiğin temel kavramları

11

Kruskal Wallis ve Wilcoxon testleri

 Parametrik olmayan İstatistikler

12

Örnekleme, bilgisayar uygulaması

Varyans

13

Simülasyon, bilgisayar uygulamaları.

Olasılık, istatistiğin temel kavramları

14

Tekrar

İstatistiğin temel kavramları

15

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Kitaplar

 Elemantary Statistics, Bluman, McGraw-Hill, 8th Edition

Ek Kaynaklar

 Ders Notları, bilimsel hesap makinesi

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders Konuları için yönergeler ve ek örnekler

Ödevler

Ödevler

Sınavlar

Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)

2

10

Ödevler

-

0

Final

1

50

Toplam

 

100

Dönem Sonu Sınavının Derste Alınan Nota Katkısı

1

50

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı

1

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Learning Outcomes

Contribution

1

2

3

4

5

1

Students can keep themselves informed and analyze the current economic development in Turkey and in the world from an international political economy perspective paying a particular attention to the interaction of the Turkish economy with the global economy.

 

 

 

X

 

2

Being aware of the development and accumulation of economic thought, students can master qualitative and quantitative knowledge and methods to test various economic theories that can be applied to the analysis of the current economic problems.

 

 

 

 

X

3

Students can use statistical and econometric analyses by learning how to use information technologies that have validity and widespread use in the field of economics.

 

 

X

 

 

4

By learning how to learn in the field of economics, students can research and work individually or as a team using the Turkish and English academic resources.

 

 

 

X

 

5

Being aware of the ethical values, students know the individual, social and ecological dimensions of the concept of social responsibility and can prove that they understand the active citizenship duty that falls upon them within this framework.

 

 

 

 

 

6

Students can clearly express, present and share their knowledge, the outcomes of their studies, their ideas and comments to people in their field or other disciplines/units using the necessary data, in national and international academic and professional environments, in Turkish or English.

 

 

X

 

 

7

Students can show that understanding the universality of social rights and the concepts of social justice, which form the basis of the modern societies, and the importance of scientific perspective, which is necessary to the social development and global competitiveness.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara Sınav

1

1

1

Ödev

3

14

42

Final Sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

120

Total İş yükü / 25 (s)

 

 

4,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
2