Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 352
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders, giriş düzeyinde klasik lineer regresyon bilgisine sahip ekonometri öğrencilerine daha üst düzeyde ekonometrik teknik ve beceri kazanmaları için dinamik ve zaman serisi modellerini öğretmeyi amaçlar.

Dersin İçeriği: 

Zaman serisi analizi, otoregresif (AR), hareketli ortalamalar (MA), rasgele yürüyüş (RW) ve vektör otoregresif (VAR) modellerini içerir. Zaman serilerinin ilave konuları vektör eş-bütünleme (VEC) ve Arch/Garch modelleridir. Ampirik çalışma yapabilmek için bu derste ekonometri paket programı kullanılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğrenim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Zaman serileri, eşzamanlı ve panel veri ile zaman kesitleri ekonometri tekniklerini kullanma becerisi

3,4,6

1, 2, 3, 12

A, B

Farklı ekonometrik yöntemleri karşılaştırma ve ayrıştırma becerisi

3,4,6

1, 2, 3, 12

A, B

Hipotez testleri için model belirleme becerisi

3,4,6

1, 2, 3, 12

A, B

Ekonometrik modellere iktisadi yorum yapabilme ve eleştirme becerisi

3,4,6

1, 2, 3, 12

A, B

Ekonometri paket programları üst düzeyde kullanma becerisi

3,4,6

1, 2, 3, 12

A, B

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Zaman Serisi Verileri ile Temel Regresyon Analizi

Wooldridge 2003 Bölüm 10

2

Zaman Serisi Verileri ile Temel Regresyon Analizi

Wooldridge 2003 Bölüm 10

3

OLS'yi Zaman Serisi Verileriyle Kullanma ile İlgili Diğer Sorunlar

Wooldridge 2003 Bölüm 11

4

Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH)

Wooldridge 2003 Bölüm 12

5

Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH)

Wooldridge 2003 Bölüm 12

6

Zaman Kesitleri: Panel Veri Yöntemleri

Wooldridge 2003 Bölüm 13

7

Ara Sınav

 

8

Enstrümantal Değişkenlerin Tahmini ve İki Aşamalı En Küçük Kareler

Wooldridge 2003 Bölüm 15

9

Enstrümantal Değişkenlerin Tahmini ve İki Aşamalı En Küçük Kareler

Wooldridge 2003 Bölüm 15

10

Eşzamanlı Denklem Modelleri

Wooldridge 2003 Bölüm 16

11

İkili Yanıt modelleri için Logit ve Probit Modelleri

Wooldridge 2003 Bölüm 17

12

İkili Yanıt modelleri için Logit ve Probit Modelleri

Wooldridge 2003 Bölüm 17

13

İleri Zaman Serisi Konuları

Wooldridge 2003 Bölüm 18

14

Final sınavına hazırlık çalışması

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

Wooldridge, J. M. (2003) Introductory Econometrics, Thomson, South-Western, 2nd edition, (Int. edition).

Diğer Kaynaklar

Johnston,  Jack  and  John  DiNardo,  Econometric  Methods,  4th  Edition,  McGraw-Hill, 1997.

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ekonometri okuma parçaları ve ekonometrik paket program kullanma kılavuzları

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)

0

0

Ödevler

1

40

 

Toplam

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl İçinin Başarıya Oranı

 

50

 

Toplam

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

 

1

2

3

4

5

1

Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir. 

X

 

 

 

 

2

İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur. 

X

 

 

 

 

3

İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.

 

 

 

 

X

4

İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir. 

 

 

 

X

 

5

Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir. 

X

 

 

 

 

6

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.  

 

 

X

 

 

7

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

3

45

Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

20

20

Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)

0

0

0

Ödev

0

0

0

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

145

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

3