Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 412
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Endüstriyel organizasyon konusu birçok açıdan tartışmalıdır. Neticede, tartışma devletin rolü gibi ideolojik değer yargılarına dönüşür. Sebest piyasa sistemi başarısızlığa uğrayabilir, ve bu başarısızlığın boyutuna farklı perspektiflerden yaklaşılabilir. Bu derste dengeli bir bakış açısı sunmaya çalışacağız.

Dersin İçeriği: 

Anaakım endüstriyel organizasyon yaklaşımı, verimli faaliyetlerin mal ve hizmet talebiyle serbest piyasa diye adlandırılan bir teşkilat mekanizmasıyla nasıluyum haline getirilebileceği,ve bu teşkilatın alternatiflerin ve piyasa başarısızlıklarının ekonominin ihtiyaçlarını ne derecel etkilediğini inceler. Endüstrileşmiş ülkelerin sanayi ve maden sektörleri öncelikli olmak kaydıyla, toptan ve perakende dağıtım, hizmetler, nakliye ve kamu hizmetleri tartışılacaktır. Çeşitli sebeplerden piyasa başarısızlıkları yaşanabilir ve neticesinde devlet organları uygun buldukları politikalarla müdahale etmeyi ve performansı iyileştirmeye çalışmayı tercih edebilir. Maliyetler, yatırımlar, fiyatlar ve üretim vergi ve teşvik politikalarıyla yönlendirilebilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Refah ekonomisi, rekabet ve tekeli anlamak 1,4,5 1,2,3 A
Piyasa yapısını belirleyen faktörleri öğrenmek 1,4,5 1,2,3 A
Oligopol piyasalardaki stratejik oyunları öğrenmek 1,4,5 1,2,3 A
Tekel ve oligopol fiyatlandırma dinamiklerini öğrenmek 1,4,5 1,2,3 A

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Endüstriyel Organizasyon Analizinin Konusu ve Yöntemi Konu 1
2 Rekabet ve Tekelin Sosyal Refah Ekonomisi Konu 2
3 Rekabet ve Tekelin Sosyal Refah Ekonomisi Konu 2
4 Endüstrinin Yapısı Konu 3
5 Endüstrinin Yapısı Konu 3
6 Oligopol Fiyatlandırmanın Ekonomik Teorileri Konu 6
7 Oligopol Fiyatlandırmanın Ekonomik Teorileri Konu 6
8 Oligopol Eşgüdümü Kolaylaştıran/Engelleyen Faktörler   Konu 11
9 Ara Sınav
10 Ürün Çeşitlendirmesi, Piyasa Yapısı ve Rekabet Konu 13
11 Piyasaya Giriş Engelleri Konu 14
12 Piyasaya Giriş Engelleri Konu 14
13 Piyasa Yapısı, Patent Hakkı ve Teknolojik Yenilikçilik Konu 17
14 Final sınavına hazırlık  

Kaynaklar

Ders Kitabı Scherer, F. M. and Ross, D. (1990) Industrial Market Structure and Economic Performance, Houghton Mifflin Co., Boston
Diğer Kaynaklar Clarke, R. (1985) Industrial Economics, Blackwell, Oxford UK and Cambridge USA

 

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Dersin başında tavsiye edilen akademik makale listesi dağıtılacaktır.
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.   X      
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur. X        
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.          
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.       X  
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.       X  
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       X  
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 6 90
Ara Sınav   1 1.5 1.5
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)   2 0.5 1
Ödev   0 0 0
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       140.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5.62
Dersin AKTS Kredisi       6

 

Hiçbiri