Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 366
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı Avrupa Birliği’nin farklı açılardan değerlendirilmesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Ders ekonomik entegrasyon teorilerini ve etkilerini inceleyerek başlar. Avrupa Birliğini’nin ve tek pazar fikrinin gelişim süreci ve yapısal örgütlenmesi analitik bir biçimde incelenir. Ayrıca tek paraya (Euro) geçiş süreci ve Avrupa’nın para politikalarıyla maliye politikası ve diğer politika problemleri de tartışılacaktır. Öğrenciler kendilerine verilen Avrupa Birliği ile ilgili konularda ödev veya sunumu yaparak araştırma ve iletişim becerilerini geliştirirler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenci ekonomik entegrasyon teorilerini açıklar. 1,2 1, 2, 3 A, C
Öğrenci AB'nin tarihini ve kurumlarını inceler. 1,2,7 1, 2, 3 A, C
Öğrenci  Avrupa Tek Pazarı, AB bütçesi, AB ekonomik ve parasal birliği hakkında bilgi sahibi olur. 1,2,7 1, 2, 3 A, C
Öğrenciler tarım, rekabet, sosyal politika gibi alanlar dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki AB politikalarını öğrenerek AB'deki son dönemdeki gelişmeleri değerlendirirler. 1,2,7 1, 2, 3 A, C
Öğrenciler spesifik bir AB konusunu ele alarak araştırma veya sunum yaparlar. 1,2,4,6,7 1, 2, 3 A, C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Ekonomik Entegrasyon I  
3 Ekonomik Entegrasyon I  
4 AB'nin tarihçesi  
5 AB'nin yapısı ve temel kurumları  
6 AB Ekonomisinin genel görünümü ve bütçesi  
7 Avrupa Tek PazarıAVRUPA TEK PAZARI  
8  Ara Sınav  
9 Ekonomik ve Parasal Birlik I  
10 Ekonomik ve Parasal Birlik II  
11 AB Politikaları: Ortak tarım politikası  
12 AB Politikaları: Bölgesel ve sosyal politikalar  
13 AB Politikaları:  Sanayi Politikası  
14 AB-Türkiye Ekonomik İlişkileri  

Kaynaklar

Ders Kitabı Baldwin, Richard & Wypslosz, Charles, 2019. The Economics of European Integration, Mc-Graw-Hill Education, 6th Edition
Diğer Kaynaklar Ali M. El-Agraa, The European Union Illuminated, Palgrave Macmillan, 2015 & G. Carchedi, For Another Europe, Verso, 2001

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar  
Ödevler Bir yazılı ödev
Sınavlar Bir vize ve bir final

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 1 20
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.          x
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.      x    
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.          
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.          x
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.      x    
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.         X  
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.       x  

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 6 90
Ara Sınav   1 1.5 1.5
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)   2 0.5 1
Ödev   0 0 0
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       140.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5.62
Dersin AKTS Kredisi       6
Hiçbiri