Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 463
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders anaakım neoklasik iktisadı eleştirmeyi amaçlar. Bu eleştiri iki düzeyde yapılır. Bir yandan, yeniden canlanan Alman Tarihçi Okulu'nun eleştirileri ışığında neoklasik teorinin sosyal ve tarihsel olmayan yanı eleştirilir; öte yandan sermaye teorisi tartışmaları ışığında neoklasik yaklaşımın mantıksal tutarlılığı sorgulanır.

Dersin İçeriği: 

Ders neoklasik teorinin sosyal ve tarihsel olmayan yanının eleştirisi ile başlar. Bu yaklaşımın karşısına klasik iktisadın sosyal ve tarihsel yaklaşımı konulur. Daha sonra sermaye teorisi tartışmaları üzerinden neoklasik yaklaşımın teorik bir eleştirisine geçilir. Bu eleştiri bizi bir yandan klasik yaklaşımın modern biçimlerine, diğer yandan da Keynes'e ve post-Keynesyen yaklaşıma götürür. Ders yeniden canlanan Alman Tarihçi Okulu ile Evrimci ve Kurumsalcı İktisat'ın tartışılması ile sona erer.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Değer ve bölüşüm sorununda klasik ve neoklasik yaklaşımlar arasındaki farkın anlaşılması. 2, 4, 5, 7 1,2,3 A
Klasik ve neoklasik analizlerin verilerinin anlaşılması. 2, 4, 5, 7 1,2,3 A
Neoklasik yaklaşımın sosyal ve tarihsel olmayan yanının anlaşılması. 2, 4, 5, 7 1,2,3 A
İktisatta evrimci ve kurumsalcı yaklaşımın anlaşılması. 2, 4, 5, 7 1,2,3 A

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anaakım İktisadın Eleştitisine Giriş Milonakis and Fine, Ch. 1
2 Bir Zamanlar İktisat Sosyal Bir Bilimdi: Klasik Ekonomi Politik Milonakis and Fine, Chs. 2 and 4
3 Karl Marx'ın Yaşadığı Zaman ve Sosyal ve İktisadi Yaklaşımının Gelişimi Hunt and Lauzenheizer, Ch. 9; Tsoulfidis, Ch. 5
4 Marx'ın Politik İktisadı Hunt and Lauzenheizer, Ch. 9; Tsoulfidis, Ch. 5
5 Sermaye Teorisi Tartışması: Neoklasik Yaklaşımdaki Temel Probleme Giriş Tsoulfidis, Ch. 8; Garegnani, 1990, pp. 1-11; Kurz, 1990.
6 Sermayeyi J. B. Clark'ın yaptığı gibi Homojen bir Değer Büyüklüğü Olarak Görmenin Oluşturduğu Sorun Tsoulfidis, Ch. 8; Garegnani, 1990, pp. 31-44;                  Nell, 1970.
7 Sraffa ve Garegnani'nin Klasik Politik İktisadı Yeniden Canlandırışı Tsoulfidis, Ch. 6.  
8 Ara Sınav  
9 İktisadi Artık Yaklaşımının Modern Biçimleri Garegnani, 1984, pp. 291-312
10 Büyük Bunalım ve Keynes'in Neoklasik İktisadı Eleştirisi Tsoulfidis, Ch. 10.  
11 John Maynard Keynes, Michał Kalecki ve Post-Keynesyen Sentez Davidson, 'The Post-Keynesian School' in Snowdon and Vane, Modern Macroeconomics.
12 Alman Tarihçi Okulu Yuichi Shionoya, The Soul of the German Historical School, Chs. 1, 3, 4; Milonakis and Fine, Chs. 5 and 6.
13 Menger ve Schmoller arasındaki Metod Tartışması ve İktisat ile Sosyoloji Arasındaki Yol Ayrımı Milonakis and Fine, Ch. 12.
14 Evrimci ve Kurumsalcı İktisat Milonakis and Fine, Chs. 9 and 10; Hunt and Lautzenheizer, Ch. 12.

Kaynaklar

Ders Kitabı  
Diğer Kaynaklar Dimitris Milonakis and Ben Fine, From Political Economy to Economics, 2009, Routledge; Lefteris Tsoulfidis, Competing School of Economic Thought, 2010, Springer; E.K. Hunt and Mark Lautzenheizer, History of Economic Thought: A Critical Perspective, 2011, M.E. Sharpe; Pierangelo Garegnani, "Quantity of Capital" 1990; Pierangelo Garegnani, “Value and Distribution in Classical Economists and Marx”1984; Heinz Kurz, “Debates in Capital Theory”,1990; Edward Nell, “A Note on Cambridge Controversies In Capital Theory”, 1970.  

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Vedit İnal Ders Notları
Ödevler  
Sınavlar Bir Vize Bir Final

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR Sayı KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.  X        
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.        X  
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir. X        
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.          X
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.          X
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.     X      
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav 1 1.5 1.5
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 2 0.5 1
Ödev 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     140.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.62
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri