Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RSCH 410
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, bilimsel araştırmanın önemini açıklamak ve araştırma tekniklerinin sosyal dünyada uygulanmasını göstermektir.

Dersin İçeriği: 

Deneysel ve kavramsal bir makale yazmanın temel kurallarını açıklamak için bazı deneysel araştırma makaleleri örnekleri sınıfta tartışılacaktır. Zaman izin verirse, veri analizi yöntemleriyle ilgili bir bölüm aktarılacaktır. Genel olarak, bu derste öğrenciler, ilgi alanlarında bir araştırma projesine nasıl başlayacaklarını öğrenecekler ve keşfedilmemiş bir olguya cevap aradıklarında özellikle yardımcı olacak araştırma yöntemlerin hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilginin tanımı ve bilgi kaynaklarını bilir. 1,2,3,4,5,6 1, 2, 3 A, C
Kaynakça yazımını bilir. 1,2,3,4,5,6 1, 2, 3 A, C
Veri toplama tekniklerini bilir. 1,2,3,4,5,6 1, 2, 3 A, C
Araştırma Tasarım Çeşitlerini öğrenir 1,2,3,4,5,6 1, 2, 3 A, C
Hipotez ve veri analizi tekniklerini bilir 1,2,3,4,5,6 1, 2, 3 A, C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Neden araştırma? Başlıca Araştırma Türleri Bölüm 1/2
2 Neden araştırma? Başlıca Araştırma Türleri Bölüm 1/2
3 Neden araştırma? Başlıca Araştırma Türleri Bölüm 1/2
4 Metodolojinin Anlamları  Bölüm 4
5 Metodolojinin Anlamları  Bölüm 4
6 Literatür Taraması Bölüm 5
7 Anket Araştırması Bölüm 10
8 Ara Sınav  
9 Nicel / Nitel Ölçüm ve Örnekleme Bölüm 7/8
10 Nicel / Nitel Ölçüm ve Örnekleme Bölüm 7/8
11 Reaktif Olmayan Araştırma ve İkincil Analiz Bölüm 11
12 Saha Araştırma ve Odak Grupları  Bölüm 13
13 Nicel Verilerin Analizi Bölüm 12
14 Nicel Verilerin Analizi Bölüm 12

Kaynaklar

Ders Kitabı * Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th. ed.), Pearson New International Edition (ISBN 978-0-205-78683-1)
Diğer Kaynaklar

* Sekaran, U. & Bougie, R. (2015). Research methods for business: A skill building approach. (6th. ed.), John Wiley & Sons, Inc. (ISBN: 978-1-119-94225-2) * Cooper, D. R. & Schindler, P. S (2011). Business Research Methods (11th.ed.), McGraw Hill, Co. International Edition (ISBN: 978-0077-128922-1).

Materyal Paylaşımı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 1 30
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.        X  
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          X
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.     X    
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.        X  
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.           
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       X    
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 10 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0 0
Ödev 1 12 12
Final 1 7 7
Toplam İş Yükü     110
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,4
Dersin AKTS Kredisi     4
2