Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 371
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı Ekonomi öğrencilerini diğer derslerde gördükleri teorik bilgileri yorumlayabilecek, Türkiye ve Dünya ekonomisi ile bağlantılı olduklarını anlayabilecek, yorumlayabilecek yetkinliğe ulaştırmaktır.

Dersin İçeriği: 

Dersin içeriği dönem boyunca hem ders hocasının hem de öğrencilerin temin edecekleri akademik makaleler ile birlikte yerli ve yabancı, ana akım medyadan derlenecek güncel haber, rapor ve makalelerin okunması, yorumlanması ve tartışılmasından oluşmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Güncel ekonomik gelişmeleri takip edebilirler 1,2,4,6 1,2,3 A,C
İktisat teorisini ile güncel ekonomik gelişmeleri bağdaştırabilirler 1,2,4,6 1,2,3 A,C
İhtiyaçları olduğunda gerekli ekonomi verilerine ulaşabilirler 1,2,3,4,6 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Maliye Politikası Okumaları Dönem boyunca dersin hocası ve öğrencilerin  paylaştıkları makaleler, raporlar ve haberler okunacaktır.
2 Maliye Politikası Okumaları Dönem boyunca dersin hocası ve öğrencilerin  paylaştıkları makaleler, raporlar ve haberler okunacaktır.
3 Maliye Politikası Okumaları Dönem boyunca dersin hocası ve öğrencilerin  paylaştıkları makaleler, raporlar ve haberler okunacaktır.
4 Para Politikası Okumaları Dönem boyunca dersin hocası ve öğrencilerin  paylaştıkları makaleler, raporlar ve haberler okunacaktır.
5 Para Politikası Okumaları Dönem boyunca dersin hocası ve öğrencilerin  paylaştıkları makaleler, raporlar ve haberler okunacaktır.
6 Para Politikası Okumaları Dönem boyunca dersin hocası ve öğrencilerin  paylaştıkları makaleler, raporlar ve haberler okunacaktır.
7 Ara Sınav  
8 Avrupa Birliği Okumaları Dönem boyunca dersin hocası ve öğrencilerin  paylaştıkları makaleler, raporlar ve haberler okunacaktır.
9 Avrupa Birliği Okumaları Dönem boyunca dersin hocası ve öğrencilerin  paylaştıkları makaleler, raporlar ve haberler okunacaktır.
10 Avrupa Birliği Okumaları Dönem boyunca dersin hocası ve öğrencilerin  paylaştıkları makaleler, raporlar ve haberler okunacaktır.
11 Dünya Ekonomisi Okumaları Dönem boyunca dersin hocası ve öğrencilerin  paylaştıkları makaleler, raporlar ve haberler okunacaktır.
12 Dünya Ekonomisi Okumaları Dönem boyunca dersin hocası ve öğrencilerin  paylaştıkları makaleler, raporlar ve haberler okunacaktır.
13 Dünya Ekonomisi Okumaları Dönem boyunca dersin hocası ve öğrencilerin  paylaştıkları makaleler, raporlar ve haberler okunacaktır.
14 Tekrar  

Kaynaklar

Ders Notu Dersin belli bir kitabı yoktur. 
Diğer Kaynaklar Dersin hocası ve öğrenciler tarafında dönem boyunca temin edilecektir. Her ders döneminde kaynakların bir kısmı değişecektir. Ders notları ve yansıları dersin hocası tarafından dağıtılacaktır.

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Dokümanlar açılacak bulut hesabı üzerinden dersin hocası ve öğrenciler tarafından paylaşıma açılacaktır.
Ödevler Ödevler e-posta aracılığıyla dağıtılacaktır.
Sınavlar Sınıf düzeninde yapılacaktır.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 13 40
Ödevler 5 20
  Toplam 100
Dönem Sonu Sınavının Derste Alınan Nota Katkısı 1 30
Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 1 70
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.          X
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          X
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.          
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.          X
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.           
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       X    
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Quantity Duration (Hour) Total Workload (Hour)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav 1 1.5 1.5
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 2 0.5 1
Ödev 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     140.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.62
Dersin AKTS Kredisi     6
Hiçbiri