Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 104
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bilgisayar laboratuvarında yapılmak üzere tasarlanmış olan ders öğrencilere hem iktisat eğitimlerinin ileriki yıllarında hem de iktisat alanında araştırmalarda kullanacakları bilgisayar programlarına ait temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Dersin amacı İstatistik kavramları ve teorilerini anlatmaktan ziyade öğrencilere farklı programlar ile data yönetimi, analizi ve görselleştirmesini anlatmaktır.

Dersin İçeriği: 

Ders süresince iki program öğretilecektir; Excel ve E-views, ancak ders süresince E-view programına daha fazla zaman ayrılacaktır. Ders süresince aynı zamanda sıkça kullanılan, Dünya Bankası, OECD, IMF ve TUİK gibi kurumların web sayfalarında veri setine nasıl ulaşılacağı ve nasıl indirileceği ile ilgili bilgiler ders boyunca, belli sıkılıklarla anlatılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel bilgisayar kavramlarını bilir 2,3,4 1,12 A,C,KS
MS Office Excel ugulaması ile veri düzenleyebilir 2,3,4 1,12 A,C,KS
E-view programı ile veri analizi yapabilir 3 1,12 A,C,KS
Farklı kaynaklardan veri setlerine ulaşabilir 2,3 1,12 A,C,KS

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel bilgisayar bilgisi ve bulut kullanımı Ders hocasının kendi web sayfasından yayınlayacağı materyaller.
2 OECD, World Bank, IMF, TUİK veri tabanlarından veri setlerine ulaşmak Ders hocasının kendi web sayfasından yayınlayacağı materyaller.

3

OECD, World Bank, IMF, TUİK veri tabanlarından veri setlerine ulaşmak Ders hocasının kendi web sayfasından yayınlayacağı materyaller.
4 MS Office uygulamalarına genel bakış Ders hocasının kendi web sayfasından yayınlayacağı materyaller.
5 MS Office Excel'e giriş Ders hocasının kendi web sayfasından yayınlayacağı materyaller.
6 MS Office Excel'de temel özelikler Ders hocasının kendi web sayfasından yayınlayacağı materyaller.
7 MS Office Excel'de formül yazımı ve formüller Ders hocasının kendi web sayfasından yayınlayacağı materyaller.
8 Yarıyıl Sınavı  
9 E-views programının temelleri Ders hocasının kendi web sayfasından yayınlayacağı materyaller.
10 Excell'den E-views'a veri aktarımı Ders hocasının kendi web sayfasından yayınlayacağı materyaller.
11 E-views ile veri derleme, seri oluşturma Ders hocasının kendi web sayfasından yayınlayacağı materyaller.
12 E-views ile obje oluşturma Ders hocasının kendi web sayfasından yayınlayacağı materyaller.
13 E-views ile temel özet istatistikleri hesaplama Ders hocasının kendi web sayfasından yayınlayacağı materyaller.
14 Tekrar Ders hocasının kendi web sayfasından yayınlayacağı materyaller.

Kaynaklar

Ders Notu Ders hocasının kendi web sayfasından yayınlayacağı materyaller.
Diğer Kaynaklar Ders notları ve Ünite yansıları

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders hocasının kendi web sayfasından yayınlayacağı materyaller.
Ödevler Ödevler ve Sınavlar e-posta aracılığıyla dağıtılacaktır
Sınavlar Ödevler ve Sınavlar e-posta aracılığıyla dağıtılacaktır

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 1 20
Ödevler 2 40
Toplam   100
Dönem Sonu Sınavının Derste Alınan Nota Katkısı 1 50
Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 1 50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.           
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.        X  
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.         X
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.    X      
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.           
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.            
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir. X        

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Quantity Duration (Hour) Total Workload (Hour)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 3 0,5 1,5
Ödev 2 10 20
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     106,5
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,26
Dersin AKTS Kredisi     4
1