Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 477
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, öğrencilerin çevresel problemler ve küresel çevre değişimi konularındaki ilgi ve farkındalık düzeylerini, çevrenin ekonomi politiğine özel bir vurgu yaparak arttırmaktır.

Dersin İçeriği: 

Ana akım çevre ekonomisi yaklaşımı kısaca tartışılacak olsa da, dersin ana konusu, ekolojik ekonomi ve politik ekoloji literatüründe kullanılan kavramlar, modeller ve yöntemler olacaktır. Bu dersin tamamlanması üzerine, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve ekolojik sistemler arasındaki ilişkiler hakkında bir genel bir anlayışa sahip olmaları; çevre sorunlarının analizi için disiplinler arası bir yaklaşımı benimsemeleri, ekolojik iktisatta kullanılan çeşitli yöntem ve modelleri bu tür çevresel problemlere uygulayabilmeleri; ekonomik büyüme, çevresel değerleme ve değerlendirme yöntemleri, ekolojik paylaşım ihtilafları, toplumsal metabolizma, ve Türkiye’de çevrenin politik ekonomisi ile ilgili konularda kritik bir farkındalığa sahip olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ekolojik sorunlar hakkında iyi bir anlayış edinmek 1, 4, 5, 7 1, 2, 3, 12 A, C, KS
Ana akım çevre ekonomisindeki çeşitli yaklaşımları eleştirel bir gözle değerlendirebilmek 1, 4, 5, 7 1, 2, 3 A, C, KS
Ekolojik ekonomik analizlerin sistematik ve mantıksal yöntemlerini geliştirilmesi 1, 4, 5, 7 1, 2, 3 A, C, KS
Türkiye'deki çevresel sorunları anlamak ve gerekli değişiklikleri ve politikaları tartışmak 1, 4, 5, 7 1, 2, 3, 12 A, C, KS
Ekolojik ekonomik ve çevrenin politik ekonomisindeki güncel konuları anlamak 1, 4, 5, 7 1, 2, 3, 12 A, C, KS
Bireysel eylemlerin etik, sosyal, ve ekolojik boyutlarını anlamak ve aktif vatandaş olma bilinci kazanmak 1, 4, 5, 7 1, 2, 3 A, C, KS

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Çalışma materyalleri
1 Ekolojik ekonomiye ve çevreye giriş Common and Stagl, Ch 1
2 İnsanlar ve çevre: Kaynak kullanımı ve kirlilik (hava, su, toprak) Common and Stagl, Ch 1, Ch2
3 Dünya gezegeni ve küresel çevresel değişim: Ozon tabakasının incelmesi, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı Common and Stagl, Ch2, Ch13, Ch14
4 Çevrede insanlar ve ekonominin yeri: Tarihsel gelişim ve kavramsal bir çerçeve Common and Stagl, Ch 3, Ch4
5 Çevresel muhasebe ve diğer sürdürülebilirlik göstergeleri (ekolojik ayak izi, HANPP, EROI) Common and Stagl, Ch 5
6 Ekonomik büyüme ve çevre: Büyüme, kararlı durum ekonomisi, sürdürülebilir büyümenin sınırları Common and Stagl, Ch 6, Ch 7
7 Değişim, piyasalar ve piyasa sınırları Common and Stagl, Ch 8, Ch 9
8 Çevresel politika araçları Common and Stagl, Ch 11
9 Değer ve Etik: Çevresel değerleme ve metalaşma Makaleler ve ders notları
10 Ekolojik paylaşım ihtilafları ve çevre adaleti Makaleler ve ders notları
11 Politik Ekoloji: Toplum ve onun biyo-kültürel karmaşıklığı arasında ilişkileri Makaleler ve ders notları
12 Türkiye'de çevresel ve ekolojik ekonomi Makaleler ve ders notları
13 Türkiye'de çevrenin politik ekonomisi ve politik ekoloji Makaleler ve ders notları
14 Ders tekrarı: Neler öğrendik? Ders notları

Kaynaklar

Ders Kitabı Common, M., & Stagl, S. (2005). Ecological economics: an introduction. Cambridge University Press.
Diğer Kaynaklar Adaman, F. & Arsel, M. (2016). Environmentalism in Turkey: between democracy and development?. Routledge.

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Dönem boyunca bir dizi makale dağıtılacaktır
Ödevler Dönem boyunca iki ödev verilecektir
Sınavlar Öğrencilerin performansı iki ödev ve yazılı bir sınav ile belirlenir

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYU KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 1 25
Ödevler 1 25
TOLPAM   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
TOPLAM   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.          X
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.      X    
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.   X      
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.        X  
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.          X
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.     X      
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav 1 1.5 1.5
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 2 0.5 1
Ödev 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     140.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.62
Dersin AKTS Kredisi     6
Hiçbiri