Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilere bir işletmenin sürekli değişen iş dünyası ile etkileşim halinde nasıl faaliyet gösterebildiğini aşağıdaki konular çerçevesinde tanıtmaktır: İşletme ve yönetimde temel konular ve fonksiyonlar – temel liderlik ve yönetim becerileri, vizyon ve etik standartlar, stratejik yönetimde temel süreçler, yönetim fonksiyonlarında başlıca kurallar ve kavramlar, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Üretim, Muhasebe ve Finans gibi temel fonksiyonların işletmedeki stratejik rolü

Dersin İçeriği: 

Üretimden satışa, muhasebeden insan kaynaklarına, pazarlamadan finansa, uluslararası işten yönetim bilgi sistemlerine kadar işletmenin geniş bir perspektifte keşfedilmesi; işletmenin tanımının, kar amaçlı organizsyonlar ile kar amaçlı olmayan organizasyonlar ve girişimci işletmeler arasındaki farklılıkların sunulması, işletmenin tarihi gelişiminin sunulması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Çağdaş işletme ve iş dünyası ile ilgili başlıca konuları ve unsurları bütüncül bir bakış açısıyla tanımlamak

8

1,2,3

A,B,C

Şirketler-toplum-ekonomi-ekonomik sistem arasındaki etkileşimleri kavramak.

4

1,2,3

A,B,C

Uluslararası işletmenin önemini, ulusların ve şirketlerin uluslararası pazarlara giriş nedenlerini açıklamak ve bu pazarlara giriş türlerini karşılaştırmak.

2, 3

1,2,3

A,B,C

Uluslararası ticarette karşılaşılan engelleri açıklamak ve bu engelleri azaltmak amacıyla faaliyet gösteren örgüt ve ekonomik toplulukları tanımak.

5

1,2,3

A,B,C

İş etiğini etkileyen faktörler, bireylerin etik gelişim aşamaları, işyerinde karşılaşılabilecek etik ikilemler ve işletmenin paydaşlarına karşı sorumluluklarını kavramak.

7,8

1,2,3

A,B,C

Çağdaş işletmenin kurulması ve yapılandırılmasında temel konular, küçük işletmelerin ve girişimcilerin ekonomiye katkıları ve Internetin işletmedeki rolünü kavramak.

2, 3

1,2,3

A,B,C

Yönetim fonksiyonları, yönetim hiyerarşisinde planlama rolleri, yönetimde başarı için gereken yetkinlikler, stratejik planlama süreci, liderlik, şirket kültürü ve organizasyon yapısı gibi temel işletme ve yönetim konularını kavramak.

1,2, 3

1,2,3

A,B,C

İnsan Kaynakları, Pazarlama, Üretim, Muhasebe ve Finans gibi temel fonksiyonların işletmedeki rol ve görevlerini kavramak.

1

1,2,3

A,B,C

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş – Çağdaş İşletmede Güncel Konular

İşletmede temel kavramlar

2

İşletme ve Mikroekonomi

İşletme ve mikroekonomide temel kavramlar

3

İşletme ve Makroekonomi: Ekonomik Göstergelerin ve Ekonomi Politikalarının İş ve İşletme Üzerindeki Etkileri

İşletme, iş yönetimi ve makroekonomide temel kavramlar

4

Uluslararası İşletme, Ticaret ve Pazarlama

Uluslararası ticarette temel kavramlar

5

İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

Şirket paydaşları

6

İşletmenin Kurulması ve Yapılandırılması, Küçük Ölçekli İşletmelerin Yapısı ve Yönetimi, Franchising ve Küçük İşletmeler

Küçük, orta ve büyük ölçekli işletme tanımları

7

Girişimciliğin Ekonomi ve İş Dünyasındaki Rolu İşletmede İnternetin Rolü

Girişimcilik ve elektronik işletmenin tanımı

8

Ara Sınav

 

9

İşletme ve Yönetim – Yönetim Hiyerarşisinde Temel Görevler, Yönetim Becerileri ve Fonksiyonları, Planlama Türleri, Stratejik Planlama Süreci

Yönetim hiyerarşisinde kademeler ve planlamanın önemi

10

İşletme ve Yönetim – Liderlik, Şirket Kültürü ve Organizasyon Yapısı Türleri, Yönetim Bilişim Sistemlerinin İşletmedeki Rolü

Liderlik, şirket kültürü ve organizasyon yapısının tanımı

11

İnsan Kaynakları Bölümünün İşletmedeki Rolü

İnsan Kaynakları yönetiminin tanımı ve önemi

12

Pazarlama Bölümünün İşletmedeki Rolü

Pazarlama kavramının oluşumu ve “4P”

13

Muhasebe ve Finansal Bilgilerin Kullanımı

Muhasebe ve Finans ile ilgili temel tanımlar

14

Teknoloji ve Üretim Yönetimi

Üretim sürecinin stratejik rolü

15 Tekrar  
16 Final  
 

Kaynaklar

Ders Notu

L.E. Boone and D.L. Kurtz. Contemporary Business. John Wiley and Sons, 2011 (Fourteenth Edition)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

25

Ödev

1

25

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.        X  
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          X
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.     X    
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.        X  
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.           
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       X    
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

80

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

10

2

20

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

168

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7

 
1