Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SUST 301
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Ders, (1) dünyaya sistem perspektifinden bakma becerisini geliştirmeyi, (2) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) ve Sürdürülebilir Kalkınma (SK)'nın temel kavramlarının anlaşılmasını, (3) SK’nın problem çözme metodolojilerini kullanarak bir sürdürülebilirlik sorununu tanımayı, analiz etmeyi ve çözmeyi öğrenmeyi, (4) özellikle sürdürülebilirlik sorunlarının çözümü ile ilgili olan doğa bilimleri, sosyal bilimler ve beşeri bilimlerin temel disiplin kavramlarının anlaşılmasını, (5) gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ekonomik, çevresel ve sosyal sorunlarını; özellikle yavaş büyüme, durgunluk, yüksek yoksulluk oranları, yüksek gelir eşitsizliği ve kronik dış krizlerle ilgili olanları analiz etmeyi ve (6) büyümeyi ve verimliliği hızlandırmayı, SK’ya ulaşmayı, yoksulluğu ve gelir eşitsizliğini azaltmayı ve küresel olarak hem ülke içinde hem de ülkeler arasındaki dış dengesizlikleri azaltmak için stratejilerin tartışılmasını amaçlar.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, Sürdürülebilir Kalkınma (SK) süreçlerini incelemektedir. Kamu ve özel kuruluşlar aracılığıyla yapısal değişimi sağlayan yöntemleri analiz eder. Ders, SK’yı sağlamak, yoksulluğu ve gelir eşitsizliğini indirmek ve küresel çatışmaları azaltmak için stratejileri tartışır. SK dersi, Ekonomik Kalkınma ve Büyüme, Gelir Eşitsizliği, İnsan Hakları ve Cinsiyet Eşitsizliği, Kentsel ve Kırsal Eşitsizlik, Mutluluk ve Refah, Yakınsama ve Uzaklaşma, Yoksulluk, Eğitim, Sağlık, Tarım, Sürdürülebilir Gıda Arzı, Sürdürülebilir Şehirler, Sürdürülebilir Yapılı Çevre, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji gibi kavramlara ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin öğrenme çıktıları Program öğrenim çıktıları Öğrenim yöntemleri Ölçme yöntemleri
Sürdürülebilir kalkınma konusunda dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri analiz etmek ve gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ekonomik kalkınma süreçlerini değerlendirmek.   1, 2, 3, 4

 

A, B, C

 

Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili araştırmaları yorumlama, analiz etme ve sunma becerisi kazanmak.   1, 2, 3, 4

 

A, B, C

 

Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin karşılaştığı sorunları anlamak ve yakınsamayı sağlamak için sürdürülebilir kalkınma için gerekli politika uygulamalarını tartışabilmek ve önerebilmek.   1, 2, 3, 4

 

A, B, C

 

Sürdürülebilir kalkınma için adil gelir dağılımı, cinsiyet eşitliği ve yoksulluk kavramlarını kavramak.   1, 2, 3, 4

 

A, B, C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sürdürülebilir Kalkınmaya Giriş

(Dr. Öğr. Üyesi Ebru Tomris Aydoğan)

SDG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16 ve 17
2 Eşitsiz Bir Dünya: Eşitsizlik, Yoksulluk, Mutluluk ve Refah

(Dr. Öğr. Üyesi Ebru Tomris Aydoğan)

SDG 1, 2, 3, ve 10
3 Ekonomik Kalkınmanın Kısa Tarihi

(Dr. Öğr. Üyesi Ebru Tomris Aydoğan)

SDG 8 ve 17
4 Aşırı Yoksulluğu Bitirmek

(Dr. Öğr. Üyesi Ebru Tomris Aydoğan)

SDG 1
5 İnsan Sermayesi: Eğitim ve Sağlık

(Dr. Öğr. Üyesi Ebru Tomris Aydoğan)

SDG 4 ve 6
6 Gezegen Sınırları

(Doç. Dr. Börte Köse Mutlu & Lütfiye Kozlan) 

SDG 14 ve 15
7 Ara sınav  
8 İnsan Hakları ve Cinsiyet Eşitliği

(Prof. Dr. Oktay Uygun)

SDG 5 ve 16
9 Sürdürülebilir Gıda Temini

(Doç. Dr. Özlem Güçlü Üstündağ)

SDG 12
10 Sürdürülebilir Şehirler

(Dr. Öğr. Üyesi Pınar Karakaş)

SDG 11
11 Sürdürülebilir Yapılı Çevre

(Prof. Dr. Ece Ceylan Baba)

SDG 9
12 İklim değişikliği

(Dr. Öğr. Üyesi Barış Gençer Baykan)

SDG 13
13 Sürdürülebilir Enerji Kaynakları ve Yenilenebilir Enerji

(Dr. Öğr. Üyesi Dr. Ayşem Gülin Çakıroğlu)

SDG 7
14 Final sınavı  
 
KAYNAKLAR
Ders Kitabı Jeffrey Sachs – The Age of Sustainable Development, Columbia University Press, Mar 3, 2015, 544 pages.
Diğer Kaynaklar 1. Ders Notları.

2. Diğer kaynaklar dönem içinde duyurulacaktır.

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Jeffrey Sachs – The Age of Sustainable Development, Columbia University Press, Mar 3, 2015, 544 pages.
Diğer Kaynaklar 1. Ders Notları.

2. Diğer kaynaklar dönem içinde duyurulacaktır.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Moodle
Ödevler Moodle/Turnitin
Sınavlar Öğrencilerin performansı iki yazılı sınav (bir dönem ve bir final) ile belirlenecektir.

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara sınav 1 40
Final 1 40
Sosyal Sorumluluk Projesi 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl İçinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Küresel ve ulusal sürdürülebilir kalkınma sorunlarına ilişkin bir anlayış oluşturmak, geliştirmek ve pratik çözümlere ulaşmak.         x
2 Çeşitli disiplinlerden bilgi ve kavramları çıkarmak ve bunları sürdürülebilir kalkınma başlığı altında bütünleştirmek.         x
3 Çeşitli sosyal hastalıklara ve sorunlara özgün, pratik çözümler bulmak için test edilebilir hipotezler oluşturmak.         x
4 Sürdürülebilir kalkınma sorunlarına ilişkin analitik bir anlayış geliştirmek.         x
5 Sürdürülebilir kalkınmada alternatif yaklaşımları değerlendirmek için gerekli becerileri geliştirmek.       x  
6 Doğa bilimleri, sosyal bilimler ve beşeri bilimler gibi çeşitli disiplinlerde araştırma projeleri oluşturmak, araştırmaları planlamak ve yürütmek.         x
7 Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini günlük hayata uygulamak.       x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam iş yükü (saat)
Ders süresi 14 3 42
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara sınav – Sınav öncesi çalışma 1 15 15
     
Sosyal Sorumluluk Projesi 1 19 19
Final – Sınav öncesi çalışma 1 17 17
     
Toplam İş yükü     135
Toplam İş yükü / 25 (s)     5.4
Dersin AKTS Kredisi     5

 

 

Hiçbiri