• Türkçe
  • English

Daha önce almış olduğu bir dersten iki kez FF ile kalmış olan öğrencilerimizin isterlerse söz konusu derse devam etmeyebilecekleri rektörlük tarafından belirtilmiştir. Uygulamanın aşağıda belirtilen süreçlerle yapılması fakülte yönetimince uygun bulunmuştur.

  1. Öğrenci devam etmek istemediği derslerden iki kez FF aldığını güncel follow-up ve transkript ile danışmanına onaylatır.
  2. Danışmanından almış olduğu belgeyi söz konusu dersin öğretim üyesine teslim eder.
  3. Dersin öğretim üyesi öğrenciye devam etmediği içi FA notu vermez.
  4. Öğrencinin derse devam etmemesi diğer dönem içi yükümlülüklerden muaf olduğu anlamına gelmez. Ders izlence formunda belirtilen varsa ödev, proje, sunum ya da sınav vb. yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
  5. Eğer öğretim üyesi derse devam için puan öngörmüşse bu durumda olan öğrenciler için; 
  • Devamdan tam puan verilebilir.
  • Devam için takdir edilen puan olmaksızın yeniden başarı puanı hesaplanır.

İKTİSAT BÖLÜMÜ