Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Öğrencilere organizasyonları, organizasyon yapılarını ve süreçlerini anlamak için gerekli bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak.

Dersin İçeriği: 

Organizasyonlar, organizasyon yapıları ve süreçleri ile ilgili temel bilgileri anlamak, organizasyon yapısının temellerini, etkili organizasyon tasarımının belirleyicilerini ve yöneticilerin bu tasarımdaki koşulları uygulayabilecekleri yapısal tasarımların altını çizmek

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Soru-Cevap 3. Tartışma 4. Sunum 5. Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrencilere organizasyon teorileri, organizasyon yapıları ve organizasyonel süreçler hakkında temel bilgiler kazandırmak.  2, 3 1, 2, 3, 4 A, B, C
Öğrencilerin organizasyon yapılarının temel unsurları, etkin organizasyonun koşulları, yapısal tasarım seçenekleri ve gereksinimleri konusunda bilgi edinmelerini ve beceri geliştirmelerini sağlamak. 2, 3 1, 2, 3, 4 A, B, C
Öğrencilerin organizasyon yapısının çeşitli boyutlarını ve organizasyonun yapısal özelliklerini etkileyen büyüklük, teknoloji, çevre, hedefler, stratejiler ve kültür gibi faktörleri tanımalarına, analiz etmelerine ve bu konularda bilgi ve beceri kazanmalarına yardımcı olmak. onları geleceğin yöneticileri olarak nasıl kullanabiliriz? 2, 3 1, 2, 3, 4 A, B, C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kursa Genel Bakış ve Giriş  
2 Organizasyonlar Nelerdir ve Özellikleri  
3 Kapalı Sistemlerden Açık Sistemlere Organizasyonlara İlişkin Perspektifler  
4 Strateji, Örgütsel Tasarım ve Örgütsel Etkililik Bölüm  
5 Organizasyon Yapısının Temelleri  
6 Dış Çevre  
7 Vize Sınavı  
8 Organizasyonlararası İlişkiler  
9 Uluslararası Çevre için Organizasyonların Tasarlanması  
10 Organizasyon Büyüklüğü, Yaşam Döngüleri ve Düşüş  
11 Karar verme süreci  
12 Organizasyon kültürü ve etik değerler  
13 Yenilik ve değişim  
14 Genel Tekrar  
15 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Kitap “Organization Theory and Design. An International Perspective”, Richard L. Daft, Jonathon Murphy, Hugh Willmott, South - Western
Diğer Kaynaklar Konu başlıkları ile ilgili vakalar, makaleler

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Konu başlıkları ile ilgili vakalar, makaleler
Ödevler Güncel konular ile ilgili projeler
Sınavlar Sınıf içi yazılı vize ve final sınavı

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize 1 25
Dönem Projesi Raporu 1 25
Final 1 50
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.       X  
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.       X  
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.     X    
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.      X    
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.       X  
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.       X  
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     X    
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.   X      
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.         X
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.   X      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Vize Sınavı 1 10 10
Dönem Projesi 1 10 10
Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü     152
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,08
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

2