• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 364
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, öğrencilerin pazarlamanın gelişimi, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, hedef kitle belirleme, ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve iletişim stratejileri hakkında temel bilgiler kazanmalarını sağlamak, stratejik karar almada temel oluşturmaktır.
Dersin İçeriği: 

Pazarlama kavram ve yöntemlerinin stratejik bakış açısıyla uygulanabilmesi için gerekli olan teorik altyapının örnek olaylar üzerinden incelenmesi, farklı sektörlerde ve farklı ekonomik koşullarda gereken rekabetçi pazarlama stratejileri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Pazarlama stratejileri geliştirebilir.

2,3

1,2,3

A,B,C

2) Pazarlamanın çevresindeki mikro ve makro aktörleri inceleyerek, durum analizi (SWOT) yapabilir

2,3

1,2,3

A,B,C

3) Belirlediği bir ürün/hizmet hakkında pazarlama karması stratejileri geliştirebilir.

2,4

1,2,3

A,B,C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Pazarlama Planı ve Stratejisine Giriş;

İlgili ünite ve makaleleler

3

Pazarlama Çevresi

İlgili ünite ve makaleleler

4

Mikro ve Makro (SWOT ve 5 Kuvvet Modeli)

İlgili ünite ve makaleleler

5

Tüketici Stratejileri

İlgili ünite ve makaleleler

6

Pazarlama Karması: Ürün ve Markalama Stratejileri

İlgili ünite ve makaleleler

7

Ara Sınav

 

8

Pazarlama Karması: Fiyatlandırma Stratejileri; Proje Taslağının Gözden Geçirilmesi

İlgili ünite ve makaleleler

9

Pazarlama Karması: Dağıtım Kanalları

İlgili ünite ve makaleleler

10

Pazarlama Karması: İletişim Stratejileri

İlgili ünite ve makaleleler

11

Vaka Analizi

İlgili üniteler ve makaleleler

12

Vaka Analizi

İlgili ünite ve makaleleler

13

Vaka Analizi

İlgili üniteler ve makaleleler

14

Final Sınavı

 
 
 

Değerlendirme Sistemi

 

 

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

 

X

 

 

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

X

 

 

 

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

X

 

 

 

 

 

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

 

 

 

X

 

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

 

 

 

X

 

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

 

 

X

 

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

 

 

X

 

 

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

 

 

X