Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 364
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, öğrencilerin pazarlamanın gelişimi, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, hedef kitle belirleme, ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve iletişim stratejileri hakkında temel bilgiler kazanmalarını sağlamak, stratejik karar almada temel oluşturmaktır.

Dersin İçeriği: 

Pazarlama kavram ve yöntemlerinin stratejik bakış açısıyla uygulanabilmesi için gerekli olan teorik altyapının örnek olaylar üzerinden incelenmesi, farklı sektörlerde ve farklı ekonomik koşullarda gereken rekabetçi pazarlama stratejileri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4. Simülasyon
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Pazarlama stratejileri geliştirebilir. 2,3 1,2,3,4 A,B,C
2) Pazarlamanın çevresindeki mikro ve makro aktörleri inceleyerek, durum analizi (SWOT) yapabilir 2,3 1,2,3,4 A,B,C
3) Belirlediği bir ürün/hizmet hakkında pazarlama karması stratejileri geliştirebilir. 2,4 1,2,3,4 A,B,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş İlgili üniteler ve makaleler
2 Hizmetlerin Tasarımı ve Yönetimi İlgili üniteler ve makaleler
3 Güçlü Marka Oluşturma İlgili üniteler ve makaleler
4 Fiyatlandırma Yönetimi ve Satış Promosyonu İlgili üniteler ve makaleler
5 Pazarlama İletişimi Yönetimi İlgili üniteler ve makaleler
6 Dijital Çağda Bütünleşik Pazarlama Kampanyası Tasarımı İlgili üniteler ve makaleler
7 Ara Sınav  
8 Kişisel Satış ve Dolaysız Pazarlama İlgili üniteler ve makaleler
9 Dağıtım Kanallarının Tasarımı ve Yönetimi İlgili üniteler ve makaleler
10 Perakendecilik Yönetimi İlgili üniteler ve makaleler
11 Rekabet Pazarlarında Büyüme İlgili üniteler ve makaleler
12 Yeni Pazar Sunumları Geliştirme İlgili üniteler ve makaleler
13 Müşteri Sadakati Oluşturma İlgili üniteler ve makaleler
14 Örnek Olaylar İlgili üniteler ve makaleler
15 Örnek Olaylar İlgili üniteler ve makaleler
16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Marketing Management, Philip Kotler and Kevin Lane Keller, Alexander Chernev, Pearson, Global 16. Ed., ISBN: 978-1292092621
Diğer Kaynaklar  

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Simülasyon 1 30
Finalin Başarıya Oranı 2 40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.     x    
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.   x      
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir. x        
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.       x  
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.       x  
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.       x  
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.     x    
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.       x  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Simülasyon 1 5 5
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     142
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,68
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

2