Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 450
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Uluslararası raporlama standartlarını anlatmak ve finansal tabloların uluslararası standartlara uygun hazırlama becerisini kazandırmak

Dersin İçeriği: 

Türkiye’de ve Dünya’da finansal raporlama, seçilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları: finansal araçlar, stoklar, duran varlıklar, hasılat, ertelenmiş vergi, grup raporlaması, yabancı para raporlama / enflasyon muhasebesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: ders anlatımı, 2: örnek vakalar 3: problem çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Öğrencilerin ilgili standartları ve uygulamasını anlaması
1,2,3,5 1,2,3 1,2
  1. Öğrencilerin UFRS çerçevesinde finansal tablo hazırlayabilmesi
1,2,3,5 1,2,3 1,2
  1. Öğrencilerin iş hayatında uluslararası standartları kullanabilmesi
1,2,3,5 1,2,3 1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türkiye ve Dünya’da Finansal Raporlama Ders kitabı ve verilen problemler
2 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları / Kavramsal Çerçeve //
3 Finansal Tabloların Sunumu / Stoklar //
4 Finansal Araçlar //
5 Duran Varlıklar //
6 Karşılıklar / Kıdem Tazminatı Karşılığı //
7 Hasılat / Gelir Vergisi //
8 Grup Raporlaması //
9 Grup Raporlaması //
10 Muhasebe Politikasında, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar / Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar / Diğer Standartlar //
11 Nakit Akış Tablosu //
12 Yabancı Para Raporlama / Enflasyon Muhasebesi //
13 Yabancı Para Raporlama / Enflasyon Muhasebesi //
14 Genel Tekrar //

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Choi, D., & Meek, G. (2011). International Accounting. (7th ed.) Prentice Hall: Boston
Diğer Kaynaklar ŞAVLI, Tuba, Uluslararası / Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Yaklaşım Yayıncılık, 2014

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Paylaşılan problem ve alıştırmalar
Ödevler Problemler
Sınavlar Sınıf Çalışması / Kısa Sınav / Ara-Sınav / Final

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize Sınavı 1 30
Kısa Sınavlar 2 20
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.       X  
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.       X  
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.       X  
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.      X    
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.       X  
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.   X      
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     X    
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.   X      
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.   X      
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.   X      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 3 36
Vize Sınavı (kısa sınavlar dahil) 3 15 45
Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü     159
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,36
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

Hiçbiri