• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PSIR 221
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Katılımcıları farklı siyasal sistemler hakkında bilgilendirmek ve bu sistemleri karşılaştırmalarını sağlayacak becerileri kazandırmak, dersin temel amaçları arasındadır.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilerden, siyasal kurumlar, siyasal kültür ve siyasal katılım değişkenlerini temel alarak, pekçok farklı sistemi karşılaştırmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Vaka çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğrenciler, lisans programının ilk yılında, siyasal kurumları çalışırken edindikleri bilgileri sürekli olarak hatırlayacak ve kullanabileceklerdir.

 

2, 6, 7

2, 3

D

Katılımcılar, siyasal kurumlar, siyasal süreçler ve siyasal kültürle bağlantılı olarak, farklı siyasal sistemleri karşılaştırabilme becerisini kazanacaklardır.

1, 2, 3, 8, 9, 11, 13, 16

1, 2, 3

A, D

Öğrenciler, farklı siyasal sistemlerdeki süreklilik ve benzerliklere ek olarak, farklılıkları da teşhis etmek amaçlarıyla, siyasal sistemleri sınıflandırabileceklerdir.

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16

1, 2, 3

A, D

Dersin başarıyla tamamlanması durumunda öğrenciler,  dünya siyasal sistemlerinin, açıklayıcı ve ayırt edici özelliklerini de kapsayacak şekilde, temel niteliklerini tanımlayabilecek ve açıklayabileceklerdir.

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16

1, 2, 3

A

Öğrenciler, farklı örnek ülke çalışmalarıyla, literatürü tarayarak edindikleri bilgileri uygulama imkanı bulacaklardır.

7, 14

3

A, D

Öğrenciler farklı siyasal sistemleri karşılaştırarak, lisans çalışmalarının son yılındaki bölge çalışmalarına hazırlanacaktır. 

2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 16

1,2,3

A, D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş- Dersin amacı ve yapılandırılmasına ilişkin bilgilerin verilmesi 

 

2

Karşılaştırmalı siyasal analizde kullanılan değişkenler

Powell, Dalton and Strøm, Bölüm 2

3

‘Sanayileşmiş Demokrasiler’- Ortak ve ayırt edici özellikler

Hauss, Bölüm 2

4

‘Sanayileşmiş Demokrasiler’- Siyasal kurumlar: yasama, yürütme, yargı, siyasi partiler, siyasi parti sistemleri, seçim sistemleri, idari yapılar

Powell, Dalton and Strøm, Bölüm 6

5

‘Sanayileşmiş Demokrasiler’- Örnek ülke çalışması: Amerika Birleşik Devletleri

Powell, Dalton and Strøm, Bölüm 19; Hauss, Bölüm 3

6

‘Sanayileşmiş Demokrasiler’- Örnek ülke çalışması: Birleşik Krallık

Powell, Dalton and Strøm, Bölüm 8; Hauss, Bölüm 4

7

‘Sanayileşmiş Demokrasiler’- Örnek ülke çalışması: Kıta Avrupası örnekleri  

Powell, Dalton and Strøm, 9. ve 10. bölümler; Hauss, 5. ve 6. bölümler

8

‘Eski Komünist Siyasal Sistemler’- Ortak ve ayırt edici özellikler

Hauss, Bölüm 8

9

‘Eski Komünist Siyasal Sistemler’- Siyasal kurumlar: yasama, yürütme, yargı, siyasi partiler, siyasi parti sistemleri, seçim sistemleri, idari yapılar

Potter, Goldblatt, Kiloh and Lewis, Bölüm 16

10

‘Eski Komünist Siyasal Sistemler’- Örnek ülke çalışması: Rusya Federasyonu

Powell, Dalton and Strøm, Bölüm 12; Hauss, Bölüm 9

11

‘Küresel Güney’- Ortak ve ayırt edici özellikler

Hauss, Bölüm 11

12

‘Küresel Güney’- Siyasal kurumlar: yasama, yürütme, yargı, siyasi partiler, siyasi parti sistemleri, seçim sistemleri, idari yapılar

Diamond

13

Afrika ve Ortadoğu siyasal sistemleri

Lynch and Crawford; Yom, and Gause

14

Latin Amerika ve Asya siyasal sistemleri

Potter, Goldblatt, Kiloh and Lewis, 6. ve 7. bölümler

15

Dönem boyunca tartışılan konuların gözden geçirilmesi

 

 

Kaynaklar

Kitaplar

Powell, G. B. , Dalton, R.J. and Strøm, K. (2011), Comparative Politics Today: A World View,  Longman

 

Hauss, C. (2012), Comparative Politics: Domestic Responses to Global Challenges, Wadsworth

Makaleler

Diamond, L. (2012), ‘The Coming Wave’, Journal of Democracy, Vol. 23, No. 1

Lynch, G. And Crawford, G.  (2011), ‘Democratization in Africa 1990-2010: An Assessment’, Democratization, Vol. 18, Issue 2

Potter, D., Goldblatt, D., Kiloh, M. and Lewis, P. (1997), Democratization, The Open University,, Chapters 6, 7, and 16

Yom, S. L. and Gause, G. F. (2012), ‘Resilient Royals: How Arab Monarchies Hang On’, Journal of Democracy, Vol 23, No. 4

 

Materyal Paylaşımı

Sınavlar

Ara sınav ve final sınavı (anlatım, tartışmalar ve önerilen kaynaklar)

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Derse devam

-

5

Derse katılım

-

5

Toplam

 

50

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.

 

 

 

 

X

2

Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.

 

 

 

 

X

3

İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.

 

 

 

 

X

4

Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.

X

 

 

 

 

5

Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.

X

 

 

 

 

6

Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

7

Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

 

 

 

X

 

8

Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.

 

 

 

 

X

9

Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

10

Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.

 

 

X

 

 

11

Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

12

Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

X

 

 

 

 

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.

 

 

 

X

 

14

Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.

 

 

 

 

X

15

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

16

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

15

15

Final

1

15

15

Ödev

3

8

24

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6