Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Agence Universitaire de la Francophonie üyesi olmuştur.

AUF, dünya genelinde 111 ülkede 884 kurumu, Yeditepe Üniversitesinin de dâhil olduğu Doğu ve Merkez Avrupa bölgesinde ise 24 ülkede 122 kurumu bünyesinde bulundurmaktadır.

AUF, farklı coğrafyalarda bulunan Fransızca eğitim veren üniversiteler arasında iletişim ağı oluşturarak, aralarında ortak projeler üretmelerine ortam ve finansman sağlamaktadır. Üye kurumların ihtiyaçlarına yönelik teçhizatı ve eğitsel kaynakları temin etmektedir. Araştırmacılara yüksek öğrenim bursu sağlamakla birlikte, kurumların düzenleyeceği bilimsel çalışmaları teşvik etmek adına ödüllendirme ve yayın desteği sunmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü AUF üyesi olarak;

-Diğer AUF üyesi kurumlarla işbirliğine girerek, bilimsel çalışmalarını uluslararası ortama taşıyabilir.

-Uluslararası alanda yapılan bilimsel çalışmalara katkı sağlayabilir.

-Fransızcayı eğitim ve çalışma dili olarak kullanan araştırmacılara ve öğrencilere, kendi bünyesinde yüksek öğrenim ve bilimsel çalışma imkânı sunabilir.

-Yüksek öğrenim yapmak isteyen araştırmacıların ve öğrencilerin burs alabilmesi için gerekli işlemleri sürdürebilir.

-Diğer AUF üyesi kurumların yaptığı bilimsel çalışmalara yönelik çağrıları ve burs imkânlarını aktif olarak duyurabilir.

AUF internet sitesinde Yeditepe Üniversitesinin sayfasına ulaşmak için: https://www.auf.org/les_membres/nos-membres/universite-yeditepe/

2018 yılının sonuna kadar açık olan bilimsel çalışmalara (uluslararası kongre, konferans, panel, vs.) katılımı teşvik etmeye yönelik araştırmacıların ve akademisyenlerin başvurabileceği finansman desteğiyle ilgili bilgilere ulaşmak için:

https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-a-participation-aux-manifestations-scientifiques-appel-a-candidatures-2018/

Doktora ve Post-doktora çalışmalarına destek vermek amacıyla açılan “Eugen Ionescu” burs programı hakkında bilgi edinmek için:

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-postdoctorale-eugen-ionescu-2018-2019/