Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 322
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Ülkelerin çıktı, üretim kapasitesi ve sonuç olarak refah düzeyi büyümelerini belirleyen faktörlerin anlaşılması. Büyüme teorisindeki belli başlı yaklaşımların incelenip, biribirleriyle kıyaslanması.

Dersin İçeriği: 

Ders Türkiye'nin büyüme deneyimini ve Türkiye’nin ekonomik olarak neden gelişmiş ülkeleri yakalayamadığı tartışarak başlar. Problemi anlamak için büyüme teorisine bakılır. Harrod’un bıçak sırtı teoremi ve Solow’un Harrod’a cevabı incelenir. Mankiw, Romer ve Weil’in Solow’a katkıları tartışıldıktan sonra eğitim ve AR-GE’nin vurgulandığı içsel büyüme teorileri dönülür. Büyüme teorisine en yeni katkı, kurumsalcı yaklaşım incelendikten sonra yeniden Türkiye’ye dönerek, hızlı büyüme ve yüksek kişi başına milli gelir sağlayacak faktörler olarak Türkiye’nin tasarruf ve yatırım eğilimleri, eğitim harcamaları, AR-GE ve kurumlar açısından ne durumda olduğuna bakılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Ülkelerin kişi başına gelirleri ve GSYİH’larının büyüme hızları arasındaki büyük farklılıkların anlaşılması.

1, 2, 6, 7

1, 2, 3

A

Türkiye’nin 1960 sonrası büyüme tecrübesinin anlaşılması ve diğer ülkelerin deneyimleri ile ilişkilendirilmesi.

1, 2, 6, 7

1, 2, 3

A

Büyümenin belirleyenlerinin anlaşılması.

1, 2, 6, 7

1, 2, 3

A

Büyüme teorisine farklı yaklaşımların anlaşılması.

1, 2, 6, 7

1, 2, 3

A

Değişik uluslararası kuruluşların kalkınma ve büyümeye farklı yaklaşımlarının eleştirel bir gözle değerlendirilmesi.

1, 2, 6, 7

1, 2, 3

A

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse Giriş

Jones, 1. ve 10. bölümler, Appendix A; İnal (A), ss. 1-9.

2

Türkiye’nin Büyüme Deneyimi: (1960 sonrası vurgusuyla) Cumhuriyet Dönemi.

İnal (C); İnal (A), ss. 11-38.

3

Dışsal Büyüme Teorileri I: Harrod’un Büyüme Analizi

İnal (A), ss. 39-46.

4

Dışsal Büyüme Teorileri II: Solow’un Büyüme Analizi

Jones, 2.1. bölüm; İnal (A), ss. 46-62.

5

Dışsal Büyüme Teorileri II: Solow’un Büyüme Analizi

Jones, 2.2. bölüm; İnal (A), ss. 62-72.

6

Dışsal Büyüme Teorileri III: Beşerî Sermaye Eklemlenmiş Solow Modeli

Jones, 3. bölüm; İnal (A), ss. 72-87.

7

Ara Sınav

 

8

İçsel Büyüme Teorisine Giriş: Fikirlerin Teknolojik Gelişmedeki Önemi

Jones, 4. bölüm; İnal (A), ss. 89-102.

9

İçsel Büyüme Teorisi I: Romer Modeli

Jones, 5. bölüm; İnal (A), ss. 102-111.

10

İçsel Büyüme Teorisi II: Jones Eleştirisi

Jones, 5. bölüm; İnal (A), ss. 112-127.

11

İçsel Büyüme Teorisi III: Diğer Yaklaşımlar (Lucas ve AK Modelleri)

Jones, 8. bölüm; İnal (A), ss. 127-141.

12

Büyümeye Kurumsalcı Yaklaşım

Jones, 6, 7. bölüm; İnal (A), ss. 143-167; Kuran.

13

18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa’yı Yakalama Çabaları

İnal (B)

14

Türkiye’de Büyümenin Geleceği

İnal (C); İnal (A), pp. 169-258; İnal ve Akçabelen.

Kaynaklar

Ders Kitabı

Charles Jones, Economic Growth, New York, W.W. Norton, 2002.
Vedit İnal (A), Büyüme Teorileri ve Türkiye’nin Büyüme Sorunları, Ankara, Efil Yayınevi, 2013.

Diğer Kaynaklar

Timur Kuran, ‘Why the Middle East Is Economically Underdeveloped: Historical Mechanisms of Institutional Stagnation’, Journal of Economic Perspectives, cilt 18, Yaz 2004.
Vedit İnal (B), ‘The Eighteenth and Nineteenth Century Ottoman Attempts to Catch Up with Europe’ Middle Eastern Studies, cilt 47, No. 5, ss. 725-756, 2011.
Vedit İnal (C), Türkiye'nin Büyüme Potansiyeli Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Volume XII, Number, October 2019. 
Vedit İnal and Ayşe Akçabelen, ‘Education, Technology and Economic Growth: The Turkish Growth Experience from 1960 to 2009’, İktisat İşletme ve Finans, cilt 28, sayı 322, Ocak 2013.

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

Bir dönem ortası sınavı ve bir dönem sonu sınavı.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)

0

0

Ödevler

0

0

 

Toplam

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl İçinin Başarıya Oranı

 

50

 

Toplam

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

 

1

2

3

4

5

1

Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir. 

 

 

 

 

X

2

İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur. 

 

 

 

X

 

3

İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.

X

 

 

 

 

4

İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir. 

 

X

 

 

 

5

Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir. 

 

 

X

 

 

6

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.  

 

 

 

X

 

7

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

3

45

Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

12

12

Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)

0

0

0

Ödev

0

0

0

Final

1

16

16

Toplam İş Yükü

 

 

133

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,32

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

3