Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 401
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, lisans programında son sınıfa gelmiş olan öğrencilere 4 yıl boyunca edindikleri bilgileri kullanarak, seçtikleri bir konuda akademik bir çalışma şeklinde sunmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste, öğrenci bilimsel araştırma yaparak seçtiği bir konuyu danışmanın gözetiminde inceler ve dönem sonunda bu çalışmayı tez halinde bölüm jürisine sunar ve tabi tutulduğu sözlü sınav ve teslim ettiği yazılı dosya sonucunda öğrencinin çalışması değerlendirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi. 1, 2, 4, 6 2, 3, 12 A, C
Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi. 2, 3 2, 3, 12 A, C
Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi. 2, 3 2, 3, 12 A, C
Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi. 1, 2, 4, 6 2, 3, 12 A, C
Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme. 1, 2, 4, 5, 6, 7 2, 3, 12 A, C

Dersin Akışı

Hafta

Süreç

1

Tez konusunun araştırılması ve danışman onayı ile belirlenmesi

2

Tez konusunun araştırılması ve danışman onayı ile belirlenmesi

3

Tez konusunun sorunsallarının danışmana teslimi

4

Tez konusunun sorunsallarının danışmana teslimi

5

Tez konusunun plan ve araştırma metodlarının sunumu

6

Danışman ile birebir görüşme ve çalışma

7

Tezin giriş bölümünün teslimi

8

Tezin, giriş, plan, alt başlıklar ve referanslarını içeren birinci bölümünün hazırlanması

9

Tezin, giriş, plan, alt başlıklar ve referanslarını içeren birinci bölümünün hazırlanması

10

Tezin, veri, metodoloji ve sonuçlarını içeren ikinci bölümünün hazırlanması

11

Tezin, veri, metodoloji ve sonuçlarını içeren ikinci bölümünün hazırlanması

12

Danışman ile birebir görüşme ve çalışma

13

Düzeltmeler ve eksiklerin tamamlanması

14

Tezin yazılı olarak teslimi ve Sözlü final sınavı ile değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Kitabı

 

Diğer Kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Tezin ara teslimi

4

80

Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)

0

20

Ödevler

0

0

 

Toplam

100

Finalin Başarıya Oranı

 

20

Yıl İçinin Başarıya Oranı

 

80

 

Toplam

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.          X
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          X
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.         X
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.          X
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.        X  
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.           X
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

1

15

Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

0

0

0

Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)

0

0

0

Ödev

0

0

0

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

85

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

4