Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 402
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Ders, öğrencilerin stratejik yönetim ve yönetsel politika kavramları, teknikleri ve metodolojileri hakkında bir anlayış geliştirmeleri, veri toplamak ve analiz etmek için gerekli kavramsal ve analitik becerileri geliştirmeleri, rasyonel ve stratejik kararlar vermek ve iş simülasyonu yoluyla karmaşık iş problemleriyle başa çıkmak için önceden öğrenilen ve birikmiş bilgileri entegre etme ve uygulama fırsatı sağlayabilmeleri için tasarlanmıştır.

Dersin İçeriği: 

Ders, stratejik yönetim ve iş politikası çalışması, stratejik yönetimin tanımlayıcı bir modeli, kurumsal yönetişim ve sosyal sorumluluk, stratejik denetim, dış çevre taraması ve endüstri analizi, iç çevre taraması ve organizasyonel analiz, SWOT analizi, strateji oluşturma, strateji uygulama, değerlendirme ve kontrol gibi konuları kapsayacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Ders anlatımı 2:Soru &Cevap 3:İş Simulasyonu internet kaynakları
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Proje yazılı rapor ve sunumu B: Vize sınavı

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Başarılı bir iş yürütmenin karmaşıklığıyla rahatça baş edebilme yetisi geliştirme. 1,3,7 1,2,3 A,B
Bireysel/ekip becerilerini tanımlayabilme ve değerlendirebilme ve performansı buna göre etkileyebilme

 

4,9 1,2,3 A,B
Başarılı veya başarısız olan karar verme yöntemleri arasında ayrım yapabilme.

 

3,7,2 1,2,3 A,B
Bir iş fonksiyonundaki başarı düzeyini ölçme ve açıklayabilme

 

2,3 1,2,3 A,B
Bir iş fonksiyonu için iş verilerini analiz edebilme, çıkarımlar yapabilme ve sorumluluk alabilme

 

3,7,8 1,2,3 A,B
İş problemlerinin teşhisinde kendi yeteneklerini belirleyebilme

 

3,9 1,2,3 A,B
Kendi risk tercihleri ​​ve ekip dinamiklerine yanıt konusunda farkındalık geliştirebilme

 

9 1,2,3 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Derse Genel Bakış -

Stratejik yönetimin temel kavramları

 

Ders kitabı
2 Çevre taraması, endüstri analizi

 

Ders kitabı
3 Organizasyon analizi, rekabet avantajı

 

Ders kitabı
4 Strateji formülasyonu

 

Ders kitabı
5 Strateji Uygulama, Değerlendirme ve Kontrol -

Capsim Foundation İş Simülasyonuna Giriş

 

Ders kitabı +simulasyon bilgileri
6 Alıştırma turları ve bilgilendirmeler, Tam prova

 

Simulasyon bilgileri
7 Alıştırma turları ve bilgilendirmeler, Tam prova

 

Simulasyon bilgileri
8 Yarışma turu 1 ve bilgilendirme 1

 

Simulasyon bilgileri
9 Tartışma, 2. tur ve bilgilendirme

 

Simulasyon bilgileri
10 Tartışma, 3. tur ve bilgilendirme

 

Simulasyon bilgileri
11 Tartışma, 4. tur ve bilgilendirme

 

Simulasyon bilgileri
12 Tartışma, 5&6. tur ve bilgilendirme

 

Simulasyon bilgileri
13 Tartışma, 7&8. tur ve bilgilendirme

 

Simulasyon bilgileri
14 Takım sunumları Simulasyon bilgileri

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Wheelen T. L., Hunger J. D., Hoffman A. N., Bamford C. E., 2018, Strategic Management and Business Policy, 15th Ed., Global Ed., Pearson
Diğer Kaynaklar Dokümantasyon, kitap ve eğitim videoları ve çevrimiçi yardım dahil olmak üzere www.capsim.com web sitesinde sağlanan tüm eğitim materyalleri

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Ders notları, Capsim çevrimiçi materyali

 

Ödevler Simülasyon üzerinde sürekli uygulama

 

Sınavlar Vize Sınavı

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Simülasyon projesi teslimi ve sunumu

 

1 70
Toplam   70
Sınavın Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.         *
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.         *
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.         *
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.          *
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.         *
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.         *
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.         *
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.         *
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.         *
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.       *  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Simülasyon raporu ve sunumu 1 30 30
Vize Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

4