• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MAN 120
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilere, insanlara ve gruplara dair temel psikoloji, davranış ve İletişim teorilerini ve yapılmış olan araştırmaları öğretmektir. Dersin konuları temelinde, kişinin, kendi davranışlarını ve yaşamını yönlendirebilme ve karşısındaki bireyi yönetebilme becerisini kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Bu derste Endüstri ve Örgüt (E/Ö) Psikolojisinin tanıtımı, ele aldığı konular, tarihsel olayların alanın gelişime etkileri, alanın kullandığı bilimsel yöntemler ve İşletme Psikolojisi alanına giren temel konular incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Oyunlar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Psikolojik ihtiyaçları, beklentileri ve algı kavramlarını açıklar.

1

1,2,3

A,C

2. Kişinin kendini tanımasına uygun yöntemleri anlatır

2

1,2,3

A,C

3. Psikolojiye dair temel psikolojik bilgileri anlatır.

4

1,2,3

A,C

4. Yönetim şekillerini ve motivasyonu anlatır.

14

1,2,3

A,C

5. Öğrenme teorilerinin insan davranışına etkilerini açıklar.

17

1,2,3

A,C

6. İletişim yöntemlerine dair bilgiler verir.

11

1,2,3

A,C

7. Müşteri davranışlarına dair temel bilgiler verir.

10

1,2,3

A,C

8. Hedef kitle ve gruplar hakkında bilgiler verir.

8

1,2,3

A,C

9. İş yerinde davranış ve yönetimimin temel esaslarını aktarır.

13

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Eğitimin Temelleri

2

PSİKOLOJİ TARİHİ VE GELİŞİMİ

Eğitimin Temelleri

3

SOSYAL PSİKOLOJİDE METODOLOJİ

Felsefe,

Atatürk´ün Eğitim Felsefesi

4

SOSYAL ALGI VE ALGIDA SEÇİCİLİK

Okulun Yapısı ve Özellikleri

5

ALGIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER, İLK İZLENİM

Psikoloji

6

SOSYALİZASYON SÜRECİ VE ÖĞRENME TEORİLERİ

Eğitim ve sosyalleşme

7

ATIF VE CONTROL TEORİSİ

 

8

ARA SINAV

Eğitim ve Politika, Sanat

9

TUTUMLAR

Eğitim Ekonomisi, Hukuku

10

TUTUM DEĞİŞİKLİKLERİ, BİLİŞSEL ÇELİŞKİ VE PSİKOLOJİK DİRENÇ

Eğitim ve hukuk

11

GRUP VE MOTİVASYON

Öğretmenlik Mesleği

12

LİDERLİK

MEB

13

AZINLIK GRUPLAR, ÖNYARGILAR

 

14

AYRIMCILIK

 

15

GENEL TEKRAR

 

16

FİNAL SINAVI

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Uslu, O., 2006, “ Die Sozialpsychologie”, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

35

Final

1

50

Katılım

 

15

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıliçinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

 

 

x

 

 

 

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

 

x

 

 

 

 

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

 

 

 

x

 

 

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

 

 

 

x

 

 

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

 

 

x

 

 

 

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

 

 

x

 

 

 

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

 

 

x

 

 

 

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

 

 

 

x

 

 

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

x

 

 

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

x

 

 

 

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

 

 

 

x

 

 

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

x

 

 

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

 

 

 

x

 

 

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir,  farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

 

 

 

 

x

 

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

x

 

 

 

 

 

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamlarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

x

 

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

x

 

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

x

 

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

 

x

 

 

 

 

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

 

x

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

5

5

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

106

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.24

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4