• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MAN 319
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, işletmelerin mali açıdan analiz edilmesinde yararlanılan temel tekniklerin öğretilmesi ve öğrencilerin analiz yeteneklerinin geliştirilmesi ile firmaların varlık, finansal ve faaliyet yapılarının belirlenmesi
Dersin İçeriği: 

Mali tablolar analizi temel kavramlar, temel ve ek mali tabloların açıklanması, oluşturulması ve hesaplanması; mali tablolar analiz teknikleri, dikey analiz, yatay analiz, oran analizi, tüm bu analizler, derste borsaya kote bir firmaya uygulayarak ilgili firma analiz edilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

Program Öğrenim Çıktıları

 

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) İşletmenin temel mali tablolarının tam olarak anlaşılması sağlar.

 

 

1

 

1,2,3

A,C

2) Mali tabloları etkileyen faktörlerin anlaşılarak mali tabloların yorumları

 

 

4,6

 

1,2,3

A,C

3) Ek mali tabloların temel özellik ve ilkelerinin öğrenilmesi, tabloların oluşturur ve analiz eder.

 

 

1,2,5

 

1,2,3

A,C

4) Mali analizde kullanılan teknikleri öğrenir.

 

 

2,20

 

1,2,3

A,C

5) İşletmeye ait mali tablo bilgileri arasında anlamlı ilişkileri kurar

 

 

7,8

 

1,2,3

A,C

6) Yapılan analizlere dayanarak hesapları yorumlar ve anlamlı sonuçlar çıkartır

 

 

5,6,13,20

 

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

 

1

Mali tablolar analizi temel kavramlar, bilanço ve gelir tablosu kalemlerini kısaca özetleme

 

2

Temel Mali Tabloların Açıklanması

 

3

Ek Mali Tablolar: Kar Dağıtım Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu ve bu tabloların, derste kullanılan borsaya kote firmaya uygulanması ve analizi

 

4

Ek Mali Tablolar: Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Net İşletme Sermayesi Değişim ve Kaynak-Kullanım Tabloları ve bu tabloların, derste kullanılan borsaya kote firmaya uygulanması ve analizi

 

5

Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve derste kullanılan borsaya kote firmaya uygulanması ve analizi

 

6

Net İşletme Sermayesi Değişim ve Kaynak-Kullanım Tabloları ve bu tabloların, derste kullanılan borsaya kote firmaya uygulanması ve analizi

 

7

ARA SINAV

 

8

Mali Analiz Tekniklerine Giriş

 

9

Karşılaştırmalı Mali Tablo Analizi, Eğilim Yüzdeleri (Trend) Analizi ve derste kullanılan borsaya kote firmaya uygulanması ve analizi

 

10

Dikey Yüzde Analizi ve derste kullanılan borsaya kote firmaya uygulanması ve analizi

 

11

Oran Analizi: Likidite Oranları, Mali Yapı Oranları ve derste kullanılan borsaya kote firmaya uygulanması ve analizi

 

12

Oran Analizi: Verimlilik, Karlılık Ve Borsa Performans Oranları ve derste kullanılan borsaya kote firmaya uygulanması ve analizi

 

13

Oran Analizi: Faaliyet Analizi ve derste kullanılan borsaya kote firmaya uygulanması ve analizi

 

14

Mali analizde raporlama sistemi ve derste kullanılan borsaya kote firmaya uygulanması

 

15

Vaka Çalışması

 

16

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

  1. Das Kennzahlensystem zur Bilanzanalyse; Karl Heinz Groll
  2. Jahresabschlußanalyse; Michael Wehrheim

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Skriptler ve borsaya kote firmanın bilanço, gelir tablosu ve dipnotlarının verilmesi

Ödevler

Her bir öğrenci, borsaya kote farklı bir firma belirleyerek tüm analizlerin yapılması ve raporlanması

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Kısa Sınav

0

0

Ödev

1

30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

 

 

 

 

X

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

 

 

 

 

X

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

 

 

X

 

 

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

 

 

 

 

X

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

 

 

 

 

X

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

 

 

 

 

X

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

 

 

 

 

X

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

 

 

 

 

X

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

 

 

 

X

 

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

X

 

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

 

 

 

 

X

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

 

 

 

X

 

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

X

 

 

 

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamalarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

X

 

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

2

6

12

Ödev

1

3

3

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5