• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MAN 427
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
Günümüzde işletmelerde üretim, finans, pazarlama, insan kaynakları yönetimi alanlarında sayısal modelleme teknikleri veri yönetimi, yatırım projeleri değerleme, işgücü planlaması, müşteri sadakati ve sürekliliği analizleri, sipariş ve talep tahmini, envanter yönetimi gibi çesitli alanlarda sıkça kullanılan Excel programı fonksiyon ve araçlarını örneklerle anlatmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste, hücre biçimlendirme, sayfa biçimlendirme, koşullu biçimlendirme, grafik çizimi, fonksiyonlar, çapraz tablo, çözücü uygulamaları gösterilecek, sipariş ve talep tahmini uygulamaları, envanter yönetimi, üretim, finans, pazarlama ve insan kaynakları yönetimi uygulamaları yapılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Performans

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Excel hücrelerini, sayfalarını biçimlendirir.

2

1, 2, 3

A, B, C

İşlemeciler için en önemli Excel fonksiyonlarını kullanır.

3,7

1, 2, 3

A, B, C

Excel fonksiyonlarını kullanarak analiz ve raporlama yapar.

4,12

1, 2, 3

A, B, C

Excel ile grafikler çizer.

2

1, 2, 3

A, B, C

Excel ile çeşitli işletme fonksiyonları uygulamalarını çözer

6,8

1, 2, 3

A, B, C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Hücre biçimlendirme

---

2

Sayfa biçimlendirme

Kitaplar

3

Koşullu biçimlendirme

Kitaplar

4

Grafik çizimi

Kitaplar

5

Fonksiyonlar

Kitaplar

6

Çapraz tablo

Kitaplar

7

Çözücü uygulamaları

Kitaplar

8

Histogram – Pareto Analizi, Regression Analizi

Kitaplar

9

Sipariş ve talep tahmini uygulamaları

Kitaplar

10

Envanter yönetimi uygulamaları

Kitaplar

11

Üretim yönetimi uygulamaları

Kitaplar

12

Finansman uygulamaları

Kitaplar

13

Pazarlama uygulamaları

Kitaplar

14

İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları

Kitaplar

15

Genel Tekrar

Kitaplar

16

Final Sınavı

Kitaplar

 

Kaynaklar

Ders Notu

Wissenschaftlich mit Excel arbeiten, Tobias Ravens, 2. Auflage, Pearson Studium, 2004

Diğer Kaynaklar

Marktforschung und Datenanalyse mit Excel, Gerhard Reiter – Wolf-Gert Matthaeus, Oldenburg, 2000.

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Uygulamalar

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Kısa Sınav

-

 

Ödev

5

50

Total

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıliçinin Başarıya Oranı

 

60

Total

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

 

 

X

 

 

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

 

X

 

 

 

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

X

 

 

 

 

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

 

 

X

 

 

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

X

 

 

 

 

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

 

 

X

 

 

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

X

 

 

 

 

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

 

 

X

 

 

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

 

 

X

 

 

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

X

 

 

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

 

 

 

X

 

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir,  farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

X

 

 

 

 

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

 

 

 

X

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamlarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

X

 

 

 

 

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

5

2

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

126

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,06

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5