Ders Kodu: 
MAN 435
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
1. Stratejik ve genel yönetim perspektifinden uluslararası alanda çalışmanın karmaşıklığının farkındalığını yaratmak. 2. Örgüt çevresi ve içinde örgütün başarısını etkileyen faktörlerin etkisini fark ederek analiz edebilme yeteneğini geliştirmek 3. Durum temelli analitik karar vermeyi geliştirmek, kararların finansal etkilerini analiz edebilmek. 4. Dinamik değişen pazarda takım çalışması ile karar verme yeteneklerini geliştirmek.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, bilgisayar tabanlı işletme simülasyonu aracılığı ile gün geçtikçe daha da sofistike olan işletme analizini, pazarlama ve strateji konseptlerini anlayarak takım çalışması ile pazar odaklı stratejik iş planı oluşturulmasını sağlamaktadır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Performans

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Ulusal/uluslararası işletmeler için pazarlama/iş planı geliştirme, değerleme ve düzeltme yeteneği oluşur.

1,2

1,2,3,

A,B,C

Ulusal/uluslararası işletmelerde temel fonksiyonların rolünü anlar.

3,4

1,2,3,

A,B,C

İşletme uygulamalarını değerler.

4,12

1,2,3,

A,B,C

Takım çalışması yeteneklerini geliştirir.

4

1,2,3,

A,B,C

Gerçek iş durumlarında problem çözme ve kritik karar verme yeteneği gelişir.

1,6,9

1,2,3,

A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin Tanıtımı

---

2

İşletmelerde Simülasyon Programının Tanıtımı

Textbook

3

Alıştırma Oyunu

Textbook

4

Oyun Dönemi #1, İş Planı Sunumları

Textbook

5

Oyun Dönemi #2, İş Planı Sunumları

Textbook

6

Oyun Dönemi #3, İş Planı Sunumları

Textbook

7

Oyun Dönemi #4, İş Planı Sunumları

Textbook

8

Oyun Dönemi #5, İş Planı Sunumları

Textbook

9

Oyun Dönemi #6, İş Planı Sunumları

Textbook

10

Oyun Dönemi #7, İş Planı Sunumları

Textbook

11

Oyun Dönemi #8, İş Planı Sunumları

Textbook

12

Oyun Dönemi #9, İş Planı Sunumları

Textbook

13

Oyun Dönemi #10, İş Planı Sunumları

Textbook

14

Oyun Dönemi #11, İş Planı Sunumları

Textbook

15

General Değerlendirme

---

16

Final Sınavı

---

 

Kaynaklar

Ders Notu

Textbook

Diğer Kaynaklar

Stratejik Yönetim Kitapları

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Powerpoint sunumları, Videolar

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Kısa Sınav

-

 

Ödev

5

50

Total

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıliçinin Başarıya Oranı

 

60

Total

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

 

 

 

 

X

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

 

 

X

 

 

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

 

 

X

 

 

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

 

 

 

 

X

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

 

 

 

 

X

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

 

 

 

 

X

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

 

 

 

 

X

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

 

 

 

X

 

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

 

 

X

 

 

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

X

 

 

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

 

 

 

X

 

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir,  farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

 

 

X

 

 

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

 

 

 

X

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamalarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

x

 

 

 

 

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

x

 

 

 

 

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

X

 

 

 

 

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

4

4

Ödev

4

1

4

Final

1

4

4

Toplam İş Yükü

 

 

108

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,3

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4