• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MAN 436
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
Ticari İşletme örneği baz alınarak ERP amacı ve kullanımı.
Dersin İçeriği: 

Uygulama programları, kodlama genel prensipleri, stok yönetimi, muhasebe entegrasyonu, resmi defterler ve raporlama.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

 

1) Kurumsal Kaynak Planlama programlarının temel kavramları ve kullanımını açıklar.

1,4

1,2,3

A,C

 

2) Ticari işlemlerin Kurumsal Kaynak Planlama programlarındaki kullanımlarını kavrar.

5,10,15

1,2,3

A,C

 

3)  Örnek ve uygulamalarla KKP’nın alıştırmalarını yapar.

6,7,20

1,2,3

A,C

 

Öğretim Yöntemleri:

 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

Ölçme Yöntemleri:

 

A: Sınav , C: Ödev

             
 

 

 

 

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

1

Uygulama programı nedir? ERP genel kavramı ve amaçları, örnek programın ve yazılım evinin tanıtımı

2

Program ekranları üstünden geçerek ticari kavramların ve belgelerin içeriklerini hatırlamak, evrak akışı hakkında bilgilendirme

3

2. Haftanın devamı

4

Çalışma parametrelerinin belirtilmesi, kullanıcı tanımları ve ekranlarının ayarlanması

 

5

Kodlama Genel Prensipleri, Müşteri, Satıcı, Hammadde ve Mamul Ürün Kodlaması

 

6

Müşteri, Tedarikçi, Hammadde ve Mamul Kartlarının sisteme girilmesi

7

Vize Sınavı

8

Stok Yönetimi: Rezervasyon, Alım Siparişi, Alım İrsaliyesi, Alım Faturası, Alımdan İade

9

Satış Rezervasyonu, Satış Siparişi, Satış İrsaliyesi, Satış Faturası, Satışdan İade, Perakende Fatura

10

Depo Yönetimi, Depo Fişleri, Depolar Arası Transfer

11

Muhasebe, Tek Düze Hesap Planı, Hesap Planı tanımı

12

Muhasebe Entegrasyonu

13

Resmi Defterler ve Raporlama

14

Firmalarda Lojistik Organizasyonu

15

Final Sınavı Hazırlığı

16

Final Sınavı

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Stephen Harwood

Bileşim Yayınları Teknik Kitaplar ISBN:9756410779

Diğer Kaynaklar

Turan Erman Erkan

Atılım Üniversitesi ISBN:9756707210

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

0

0

Ödev

1

0

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

 

 

 

 

X

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

 

 

 

X

 

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

 

 

X

 

 

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

 

 

 

 

X

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

 

 

 

 

X

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

 

 

 

 

X

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

 

 

 

 

X

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

 

 

 

X

 

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

 

 

 

X

 

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

X

 

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

 

 

 

 

X

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

 

 

X

 

 

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

 

 

 

X

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamalarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

X

 

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

1

1

Kısa Sınav

0

0

0

Ödev

1

3

3

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

103

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.12

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4