• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MAN 331
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı tüketici davranışlarının analiz edilmesidir. Bu çerçevede tüketici karar verme süreci ve tüketicilerin sosyoloji, ekonomi, psikoloji gibi diğer disiplinderin yanısıra medyadan etkilemesi de ele alınacaktır.
Dersin İçeriği: 

Maslov’ un ihtiyaç piramidi teorisinden hareketle, tüketici davranışlarının şekillenme, belirlenme ve karar aşaması sürecini takiben tüketim, tüketim sonrası ve/veya stoklanma aşaması ve akabinde tüketim değerlendirmesi aşamalarının ele alınması.

Tüketici davranış modelleri bağlamında tüketici motivasyonunun incelenerek psikolojik, sosyolojik, kültürel ve alt-kültürel etkenlerinin ele alınması.

Tüketici davranış modelleri bağlamında algı biçimleri ve pazarlamaya yönelik algı yönetimi tekniklerinin incelenmesi.

Tüketici öğrenme modellerinin ele alınması.

Global, yerel ve kültürlerarası tüketici davranış modellerinin incelenmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Tüketici davranışlarını tanımlayıp pazarlama ile ilişkisini açıklama

.

1,5

1,2,3

A,C

  1. Hedef Pazar Bölümlendirebilme

16,18

1,2,3

A,C

  1. Tüketici davranışlarında pazarlamanın rolünü açıklayabilme

 

10,14

1,2,3

A,C

  1.  Tüketicilerin tutum, davranış ve algılarına göre pazarlama stratejilerini kullanabilme

 

2,13

1,2,3

A,C

  1. Tüketicilerin tutum, davranış ve algılarına göre pazarlama stratejilerini kullanabilme

 

2,20

1,2,3

A,C

  1.  Tüketicilerin tutum, davranış ve algılarına göre pazarlama stratejilerini kullanabilme

 

8

1,2,3

A,C

  1.  Tüketim odaklılığın topluma yarar ve zararlarını açıklayabilme

 

14

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tüketici davranışlarına giriş ve pazarlama stratejisi

 

2

Tüketici analizi

 

3

Duygu ve Bilişe giriş

 

4

Tüketicilerin ürün bilgisi ve katılım

 

5

Tüketicilerde karar verme

 

6

Davranışa giriş

 

7

ARA SINAV

 

8

Tüketici davranışlarını etkileme

 

9

Çevreye giriş

 

10

Kültürel ve kültürlerarası etkiler

 

11

Pazar bölümlendirme ve ürün konumlandırma

 

12

Tüketici davranışları ve tutundurma stratejisi

 

13

Tüketici davranışları e-ticaret ve kanal stratejisi

 

14

Vaka Çalışması

 

15

Vaka Çalışması

 

16

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Konsumenten verstehen – Marketingmaßnahmen gestaltenAutoren: Hoffmann, Stefan, Akbar, Payam

 Consumer Behavior: Global Edition, 10/E, Michael Solomon, Pearson Higher Education ,

Diğer Kaynaklar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

2

50

Ödev

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında, bilim, kurum ve toplum etiğine uygun şekilde araştırma ve çalışmalar yapar ve bulgularını tarafsız ve eleştirel bir üslupla raporlar.

 

 

 

 

X

 

2

İşletme alanında karşısına çıkan problemleri çözümlemede alana uygun yazılımları kullanabilir ve yeni çözüm yöntemlerine ve yazılımlara adaptasyon becerisi yüksektir.

 

 

 

 

X

 

3

Eleştirel bir bakış açısıyla problemleri saptar ve etkili çözümler önermek suretiyle içinde bulunduğu örgütü ileriye taşıyacak hedefleri belirleyecek yöneticilik ve liderlik özelliklerine sahiptir.

 

 

 

X

 

 

4

Ulusal ve uluslararası projelerde aktif rol alır, projenin iç ve dış paydaşları arasındaki ilişkileri ve dinamikleri doğru analiz eder ve etkin dil becerileriyle tüm paydaşları yönlendirir ve motive eder.

 

 

 

X

 

 

5

İçinde bulunduğu örgütün tüm paydaşlarıyla hem sözlü hem de yazılı olarak doğru iletişim ve bilgi aktarımını gerçekleştirecek ve yönetebilecek iletişim becerilerine sahiptir.

 

 

 

X

 

 

6

İşletmenin tüm temel alanlarında kazandığı ileri düzey bilgileri analiz, problem çözme ve yenilikleri teşvik etme amacıyla doğru şekilde kullanır.

 

 

 

X

 

 

7

Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilinciyle kendini sürekli geliştirir ve edinimlerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

X

 

 

 

8

Örgüt hedefleri doğrultusunda alınacak kararlarda, kazandığı öngörü becerisi ve stratejik düşünme yetisi sayesinde aktif rol alır.

 

 

 

 

   X

 

9

İçinde bulunduğu tüm faaliyetlerde etik değerlere bağlı ve toplumsal ve evrensel değerlerden şaşmadan, sahip olduğu bilgileri, çevre ve kişilere saygılı, doğru ve güvenli şekilde kullanır.

 

 

 

 

X

 

10

İşletme yönetiminin disiplinler arası yapısına ve işletme stratejilerini oluşturan farklı disiplinlere dair teorik ve pratik bilgisi üst düzeydedir.

 

 

 

 

X

 

11

İşletme alanında karşılaştığı problemlere, farklı paydaşların açısından ve geniş bir perspektifle yaklaşarak, bireysel ve sosyal faydayı en üst düzeyde gözetir ve bunu, bakış açısını sürekli geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

1

3

3

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

128

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.12

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5