Ders Kodu: 
MAN 119
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrencilere temel bilgisayar bilgilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders şu konuları içermektedir: Mikro işlemcilerin ve veri işleme süreçlerinin temel özellikleri, ikili sayı sistemleri, Windows işletim sistemi, Word, Excel, Powerpoint gibi temel ofis programları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktısı

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Bilgisayar sisteminin ana bileşenlerini bilir.

1

1,2,3

A,C

2) Microsoft Office Word kelime işlemci programını kullanabilir.

1,5

1,2,3

A,C

3)  Microsoft Excel programını ileri düzeyde kullanabilir.

6

1,2,3

A,C

Microsoft Office PowerPoint programını etkili sunu hazırlayabilecek düzeyde kullanabilir.

5

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

BİLGİSAYARA GİRİŞ: TARİH İÇERİSİNDEKİ GELİŞİMİ

 

2

BİLGİSAYARA GİRİŞ: BİLGİSAYARIN ANA BİRİMLERİ, DONANIM

 

3

İŞLETİM SİSTEMLERİ: TEMEL TERMİNOLOJİLERİ, YAPISI, TÜRLERİ, ÜRÜNLER (LINUX, OS, WINDOWS)

 

4

İŞLETİM SİSTEMLERİ: WINDOWS 7 TARİHÇESİ, GENEL BAKIŞ,

 

5

İŞLETİM SİSTEMLERİ: WINDOWS 7 İNTERNET UYGULAMALARI, DENETİM MASASI, ÇOKLUORTAM

 

6

OFİS UYGULAMALARI: MICROSOFT OFFICE WORD, BELGE HAZIRLAMA, BELGEYİ BİÇİMLENDİRME, TABLO VE ŞEKİLLER

 

7

VİZE SINAVI

 

8

OFİS UYGULAMALARI: MICROSOFT OFFICE EXCEL, ÇALIŞMA KİTABI, HÜCRE İŞLEMLERİ, SAYFA DÜZENİ

 

9

OFİS UYGULAMALARI: MICROSOFT OFFICE EXCEL, FORMÜLLER, FONKSİYONLAR

 

10

OFİS UYGULAMALARI: MICROSOFT OFFICE EXCEL, FORMÜLLER, GRAFİKLER, VERİLERLE ÇALIŞMA

 

11

OFİS UYGULAMALARI: MICROSOFT OFFICE POWER POINT, ANİMASYON VE GEÇİŞLER, SUNUMA HAZIRLIK

 

12

OFİS UYGULAMALARI: MICROSOFT OFFICE POWER POINT, GENEL GÖRÜNÜM, SUNU HAZIRLAMA, TABLO VE ŞEKİLLER

 

13

OFİS UYGULAMALARI: MICROSOFT OFFICE POWER POINT, ANİMASYON VE GEÇİŞLER, SUNUMA HAZIRLIK

 

14

OFİS UYGULAMALARI: MICROSOFT OFFICE ACCES, VERİ TABANI MANTIĞI VE TABLO OLUŞTURMA

 

15

FİNAL SINAV HAZIRLIĞI

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Amelingmeyer, J. (2013). Wissensmanagement: Analyse und Gestaltung der Wissensbasis von Unternehmen. Springer-Verlag.

 

Diğer Kaynaklar

Bernau, G. (1997). Moderne und klassische Computer-Anwendungen und die Software dazu. In Mit der richtigen Informationsverarbeitung auf Erfolgskurs (pp. 65-92). Gabler Verlag.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ödevler

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

0

0

Ödev

1

0

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

 

 

X

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

 

 

X

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

 

X

 

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

 

 

 

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

 

 

 

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

 

 

 

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

 

 

 

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

 

 

X

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

 

X

 

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

 

 

 

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

 

 

 

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

 

 

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamalarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

X

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

X

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

 

 

X

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

 

 

 

Final

1

4

4

Toplam İş Yükü

 

 

87

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3.48

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3