• Türkçe
  • English

İşletme Bolümü yandal programına dahil olmak isteyen öğrencilerin Genel Not Ortalamaları'nın (CGPA) 2.75/4.00'in üzerinde olması gerekmektedir. Programa dahil olan öğrencilerin aşağıdaki aşağıda yer alan dersleri almaları ve Genel Not Ortalamaları'nı 2.50/4.00'nin üstünde tutmaları gerekmektedir. İki dönem üst üste bu ortalamanın altına düşüldüğü takdirde öğrencinin dahil olduğu programa son verilecektir. Uzmanlık alan derslerini alarak başarıyla 24 krediyi tamamlayan öğrenciler yandal sertifikası alabileceklerdir.

Dersler T U L Y A
BBA 101 İşletmeye Giriş 3 0 0 3 7
BBA 102 Yönetimin Temelleri 3 0 0 3 5
BBA 243 Finansal Yönetim 3 0 0 3 7
BBA 244 Muhasebeye Giriş 3 0 0 3 5
BBA 245 Finansal Muhasebei 3 0 0 3 5
BBA 261 Pazarlama İlkeleri 3 0 0 3 6
BBA 343 İşletme Finansmanı 3 0 0 3 7
BBA 364 Pazarlama Yönetimi 3 0 0 3 6
            24